مرور برچسب

تعمیر فر اجاق گاز

عیب یابی و تعمیر اجاق گاز

اجاق گاز از وسایلی می باشد که مصرف کننده حتما باید طرز کار صحیح با آن را یاد گرفته و در صورت عدم آگاهی از این وسیله علاوه بر اینکه ممکن است دچار خرابی و آسیب شود، ممکن است خطر زا نیز باشد، پس در وهله ی اول باید ایمنی کامل و نصب صحیح گاز به…

تعمیر فر اجاق گاز

همانطور که می دانید فر اجاق گاز جزو بخش هایی می باشد که سال ها کارایی مفیدی دارد اما متأسفانه اگر مشکلی پیدا کند، ممکن است در بازار خیلی راحت نتوان قطعات آن را پیدا کرد. فراز پشتیبان یکی از بهترین نمایندگی های تعمیر فر اجاق گاز در سطح کشور…