ترجمه فارسی کاتالوگ ظرفشویی بوش

 

 

 

 

 

دفترچه راهنما

ماشین ظرف شویی

 

 

FAVORIT 87000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از شما به جهت انتخاب یکی از با کیفیت ترین محصولاتمان، تشکر می کنیم.

به منظور اطمینان از عملکرد معمول و بهینه دستگاه خودتان ، لطفا این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید. این کتابچه راهنما، برای شما این امکان را فراهم می کند تا همه فرآیند ها را به طور کامل و دقیق اجرا کنید. به منظور رجوع به این دستورالعمل در هر زمان، آن را در یک مکان ایمن نگهداری کنید و آن را نیز به صاحب بعدی دستگاه تحویل دهید.

آرزو می کنیم که شما بیشترین لذت را از دستگاه جدید خودتان ببرید.

 

 

 

 

 

 

علائم زیر در این کتابچه استفاده می شود:

 اطلاعات مهم در خصوص ایمنی شخصی شما و اطلاعاتی پیرامون چگونگی اجتناب از آسیب به دستگاه

 نکات و اطلاعات عمومی

 اطلاعات محیطی

 

 

 

محتویات

کتابچه راهنما.. 5

اطلاعات ایمنی.. 5

ایمنی کودکان و اشخاص آسیب پذیر.. 5

ایمنی عمومی.. 5

استفاده.. 6

مراقبت و تمیز کردن.. 7

نصب.. 7

پیشگیری از یخ زدگی.. 8

اتصالات آب.. 8

اتصالات الکتریکی.. 9

مرکز خدمات.. 10

نحوه اوراق دستگاه.. 10

توضیحات محصول.. 11

صفحه کنترل.. 11

دکمه لغو.. 12

دکمه های انتخاب برنامه.. 12

دکمه برنامه بیصدای اضافی.. 12

دکمه MULTITAB.. 13

دکمه تاخیر شروع.. 13

نمایشگر.. 13

دکمه های عملگر.. 13

حالت تنظیمات.. 14

استفاده از دستگاه.. 14

تنظیم نرم کننده آب.. 15

تنظیم دستی.. 16

تنظیم الکترونیکی.. 16

استفاده از نمک ماشین ظرف شویی.. 17

استفاده از مواد پاک کننده و کمک شستشو.. 17

استفاده از مواد پاک کننده.. 18

استفاده از مواد کمک شستشو.. 18

تنظیم دوز مواد کمک شستشو.. 19

عملگر MULTITAB.. 19

بارگذاری ظروف و کارد و چنگال.. 20

راهنمایی ها و نکات.. 20

برنامه های شستشو.. 21

انتخاب و شروع یک برنامه شستشو.. 23

انتخاب و شروع یک برنامه شستشو بدون تاخیر شروع:.. 23

انتخاب و شروع یک برنامه شستشو با تاخیر شروع.. 23

متوقف کردن یک برنامه شستشو.. 24

چگونگی لغو یک برنامه شستشو یا تاخیر شروع.. 24

پایان برنامه شستشو.. 24

خاموش کردن خودکار.. 25

خارج کردن ظروف.. 25

نگهداری و تمیز کردن.. 26

خارج کردن و تمیز کردن فیلتر ها.. 26

تمیز کردن بازوهای پاشنده.. 27

تمیز کردن سطوح خارجی.. 27

عیب یابی.. 28

عدم رضایت بخش بودن نتایج شستشو و نتایج خشک کردن.. 30

چگونگی فعال سازی توزیع گر مواد کمک شستشو.. 31

داده های فنی.. 31

نگرانی های محیطی.. 32

دستورالعمل های نصب.. 32

نصب.. 32

نصب زیر یک ظرف شویی.. 32

چگونگی برداشتن میز کار بالایی دستگاه.. 33

تنظیم سطح تراز دستگاه.. 33

اتصالات تخلیه آب.. 33

 

 

 

کتابچه راهنما

 اطلاعات ایمنی

پیش از نصب و استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید:

 • به منظور ایمنی شخصی خود و دارایی اتان
 • به منظور احترام به محیط زیست
 • به منظور عمل کردن صحیح دستگاه

همواره این دستورالعمل ها را  به همراه دستگاه نگهداری کنید، حتی در صورتی که شما نقل مکان کردید یا آن را فروختید. تولید کننده، مسئول آسیب ناشی از نصب و استفاده نادرست از دستگاه نمیباشد.

******************************************************

ایمنی کودکان و اشخاص آسیب پذیر

 • به اشخاص (شامل کودکان) با ناتوانی های جسمانی، ناتوانی های مغزی یا کمبود تجربه و دانش اجازه ندهید از دستگاه استفاده کنند. آنها باید توسط شخصی که مسئول امنیت آنها می باشد برای کار با دستگاه نظارت یا راهنمایی شوند.
 • بسته بندی ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید. خطر خفگی یا آسیب جسمانی وجود دارد.
 • پاک کننده ها را در یک محل امن نگهداری کنید. به کودکان اجازه ندهید که پاک کننده ها را لمس کنند.
 • کودکان و حیوانات کوچک را هنگامی که درب باز است دور از دستگاه نگه دارید.
 • مشخصات این دستگاه را تغییر ندهید. خطر آسیب و صدمه به دستگاه وجود دارد.
 • از دستورالعمل های ایمنی سازنده پاک کننده ماشین ظرف شویی پیروی کنید تا از سوزش چشم ها، دهان و گلو ممانعت به عمل آورید.
 • آب حاصل از دستگاه را به هیچ وجه ننوشید. بقایای پاک کننده می تواند در دستگاه شما باقی مانده باشد.
 • همیشه درب را بعد از بارگذاری یا تخلیه دستگاه، به منظور ممانعت از آسیب و به منظور ممانعت از افتادن شخصی بر روی یک درب باز، ببندید.
 • از نشستن یا ایستادن بر روی یک درب باز اجتناب کنید.

******************************************************

ایمنی عمومی

******************************************************

استفاده

 • این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده است. از دستگاه برای مصارف صنعتی یا تجاری یا دیگر موارد مصرف، استفاده نکنید.
 • . از دستگاه برای مصارفی بجز آنچه برای آن ساخته شده است استفاده نکنید. با این کار از آسیب جسمانی به اشخاص یا صدمه به اموال ممانعت می کنید.
 • از دستگاه تنها به منظور تمیز کردن وسایل آشپزخانه خانگی که قابل استفاده در ماشین های ظرف شویی می باشد استفاده کنید.
 • به هیچ وجه محصولات قابل اشتعال یا اجسام آغشته با محصولات قابل اشتعال را درون، نزدیک یا بر روی دستگاه قرار ندهید. خطر انفجار یا آتش سوزی وجود دارد.
 • چاقو ها و همه اجسام نوک تیز را در سبد کار و چنگال به صورتی که نوک آنها به سمت پایین باشد قرار دهید. در غیر این صورت، در یک وضعیت افقی در سبد بالایی یا در سبد چاقوها قرار دهید. (همه مدل ها دارای سبد چاقو نیستند).
 • تنها از محصولات تعیین شده برای ماشین ظرف شویی استفاده کنید (پاک کننده، نمک، اسید شستشو).
 • انواعی از نمک که برای ماشین های ظرف شویی تعیین نگردیده اند می توانند منجر به آسیب به نرم کننده آب شوند.
 • قبل از شروع یک برنامه شستشو، دستگاه را با نمک پر کنید. دانه های نمک و آب نمک دار میتوانند منجر به ایجاد یک سوراخ در کف دستگاه شوند.
 • توزیع کننده مواد کمک شستشو را با دیگر محصولات بجز مواد کمک شستشو (برای مثال، عامل تمیز کننده ماشین ظرف شویی و مایع پاک کننده) پر نکنید. این امر می تواند منجر به آسیب به دستگاه گردد.
 • اطمینان حاصل کنید که بازو های پاشنده قبل از شروع برنامه شستشو می تواند به آسانی حرکت کند.
 • اگر شما درب را در هنگامی که دستگاه در حال کار است، باز کنید بخار گرم می تواند خارج شود. خطر سوختگی برای پوست شما وجود دارد.
 • ظرف ها را از دستگاه، قبل از پایان برنامه شستشو خارج نسازید.

******************************************************

مراقبت و تمیز کردن

 • قبل از تعمیر و نگهداری، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه اصلی را از پریز اصلی جدا کنید.
 • از محصولات قابل اشتعال یا محصولاتی که می توانند منجر به خوردگی شوند استفاده نکنید.
 • از دستگاه بدون فیلتر استفاده نکنید. اطینان حاصل کنید که نصب فیلتر ها به صورت درست انجام می شود. نصب ناصحیح دستگاه می تواند منجر به نتایج ناخوشایند شستشو و آسیب به دستگاه گردد.  
 • از آب یا بخار پاشیده شده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. خطر برق گرفتگی و آسیب به دستگاه وجود دارد.

******************************************************

نصب

 • اطمینان حاصل کنید که دستگاه هیچ آسیبی را در هنگام حمل و نقل متحمل نشده است. یک دستگاه آسیب دیده را به برق متصل نکنید. در صورت نیاز، با فروشنده تماس بگیرید.
 • بسته بندی ها را قبل از اولین استفاده بردارید.
 • تنها یک شخص صلاحیت دار باید عملیات نصب الکتریکی و لوله کشی، تنظیمات و نگهداری دستگاه را انجام دهد. این کار به منظور اجتناب از خطراتی نظیر آسیب ساختاری یا صدمه جسمانی می باشد.
 • اطمینان حاصل کنید که دوشاخه از پریز اصلی برق در طی نصب جدا باشد.
 • درون کناره های دستگاه سوراخ ایجاد نکنید تا از آسیب به اجزاء هیدرولیکی و الکتریکی دستگاه ممانعت به عمل آورید.

******************************************************

پیشگیری از یخ زدگی

 • دستگاه را در جایی که دما زیر 0°C می باشد نصب نکنید.
 • تولید کننده مسئول آسیب ناشی از یخ زدگی نمی باشد.

******************************************************

اتصالات آب

 • از لوله های جدید برای اتصال دستگاه به منبع آب استفاده کنید. از لوله های قدیمی استفاده نکنید.
 • دستگاه را به لوله های جدید یا لوله هایی که برای یک زمان طولانی استفاده نشده اند متصل نکنید. اجازه دهید که آب برای چند دقیقه جریان یابد، سپس لوله ورودی را متصل کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که لوله های آب در هنگام نصب دستگاه فشرده نشده یا آسیب ندیده باشند.
 • اطمینان حاصل کنید که اتصالات آب محکم می باشند تا از نشت آب ممانعت به عمل آورید.
 • اولین باری که از دستگاه استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که لوله ها نشتی آب ندارند.
 • لوله ورودی آب دوجداره و دارای یک کابل داخلی اصلی و یک شیر اطمینان می باشد. لوله ورودی آب تنها هنگامی که آب جریان می یابد تحت فشار است. اگر نشتی در لوله ورودی آب وجود داشته باشد، شیر اطمینان، آب را قطع می کند.

هنگامی که شما لوله ورودی آب را متصل می کنید دقت کنید که :

-      لوله ورودی آب یا شیر اطمینان را در آب قرار ندهید.

-      در صورت آسیب به لوله ورودی آب یا شیر اطمینان، بلافاصله دوشاخه را از پریز اصلی قطع کنید.

-      با مرکز خدمات برای تعویض لوله ورودی آب با شیر اطمینان تماس بگیرید.

هشدار!

ولتاژ خطرناک

 

 

 

 

 

******************************************************

اتصالات الکتریکی

 • دستگاه باید ارت شده باشد.
 • اطمینان حاصل کنید که داده های الکتریکی بر روی صفحه مشخصات با منبع برق خانگی شما همخوانی دارد.
 • همیشه از یک پریز ضدشوک که به طور صحیحی نصب شده است استفاده کنید.
 • از کابل ها ، اتصالات و پریزهای چند راهه استفاده نکنید. خطر آتش سوزی وجود دارد.
 • کابل اصلی را تغییر ندهید یا تعویض نکنید.
 • اطمینان حاصل کنید که دوشاخه اصلی و کابل پشت دستگاه خم نشده یا آسیب ندیده است.
 • اطمینان حاصل کنید که دوشاخه اصلی بعد از نصب قابل دسترس است.
 • برای قطع کردن دستگاه از برق، کابل اصلی را نکشید. همیشه دوشاخه اصلی را بکشید.
 • دستگاه با یک دوشاخه اصلی 13 آمپر که به آن متصل شده است تجهیز شده است. اگر لازم است که فیوز دوشاخه اصلی را تغییر دهید، از یک فیوز 13 آمپر تایید شده ASTA (BS 1362) استفاده کنید.
 • تنها یک تعمیرکار مجاز می تواند دستگاه را تعمیر کند و یا بر روی آن کار کند. با مرکز خدمات خود تماس بگیرید.
 • تنها از قطعات یکی اصلی استفاده کنید.

مرکز خدمات

******************************************************

نحوه اوراق دستگاه

 • به منظور اجتناب از خطر صدمه یا آسیب جسمانی :

-      دوشاخه اصلی را از پریز جدا کنید.

-      کابل اصلی را ببرید و آن را کنار بگذارید.

-       دستگیره درب را جدا کنید. این امر از گیر افتادن کودکان و حیوانات کوچک درون دستگاه ممانعت به عمل می آورد چرا که خطر خفگی وجود دارد.

 هشدار!

پاک کننده های ماشین ظرف شویی خطرناک هستند و می توانند منجر به خوردگی شوند!

 • اگر حادثه ای با این مواد پاک کننده اتفاق افتاد، بلافاصله با مرکز سموم محل خود و یک دکتر تماس بگیرید.
 • اگر پاک کننده وارد دهان گردید، بلافاصله با مرکز سموم محل خود و یک دکتر تماس بگیرید.
 • اگر پاک کننده وارد چشم ها گردید، بلافاصله با یک دکتر تماس بگیرید و چشمها را با آب مرطوب کنید.
 • مواد پاک کننده ماشین ظرف شویی را در یک محل امن و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
 • به هیچ وجه درب دستگاه را هنگامی که ماده پاک کننده در توزیع گر پاک کننده قرار دارد باز نگه ندارید.
 • توزیع گر پاک کننده را تنها هنگامی که می خواهید یک برنامه شستشو را آغاز کنید پر کنید.

******************************************************

توضیحات محصول

 

1- سبد بالایی

2- صفحه مدرج سختی آب

3- محفظه نمک

4- توزیع گر پاک کننده

5- توزیع گر مواد کمک شستشو

6- صفحه مشخصات

7- فیلتر ها

8- بازوی پاشنده پایینی

9- بازوی پاشنده بالایی

10-                       بازوی پاشنده فوقانی

11-                       میز کار


*******************************************************

صفحه کنترل

 

 

1- دکمه روشن/ خاموش

2- دکمه لغو

3- دکمه های انتخاب برنامه

4- دکمه برنامه بیصدای اضافی

5- دکمه MULTITAB

6- دکمه تاخیر شروع

7- نمایشگر

8- دکمه های عملگر

9- لامپ های نشانگر

10-                       لامپ های نشانگر برنامه

لامپ های نشانگر

  

هنگامی روشن می شود که نیاز است تا محفظه نمک پر شود. به بخش "استفاده از نمک ماشین ظرف شویی" رجوع شود.

بعد از اینکه شما محفظه نمک را پر کردید، لامپ نمایشگر نمک ممکن است برای ساعاتی روشن باقی بماند. این مسئله تاثیر بدی بر عملکرد دستگاه نخواهد داشت.

  

هنگامی روشن می شود که نیاز است محفظه مواد کمک شستشو را پر کنیم. به بخش "استفاده از مواد کمک شستشو و مواد پاک کننده" رجوع کنید.

MULTITAB

هنگامی که شما عملگر MULTITAB را فعال سازی می کنید روشن می شود. به بخش "عملگر MULTITAB" رجوع کنید.

1) هنگامی که محفظه های نمک و مواد کمک شستشو خالی هستند، لامپ های نشانگر مربوطه، در هنگام عمل کردن یک برنامه شستشو ظاهر نمی شوند.

******************************************************

دکمه لغو

از این دکمه می توانید برای لغو یک برنامه شستشو یا تاخیر شروع استفاده کنید. به بخش "انتخاب و شروع یک برنامه شستشو" رجوع کنید.

******************************************************

دکمه های انتخاب برنامه

با کمک این دکمه ها شما می توانید یک برنامه شستشو را انتخاب کنید. یکی از دکمه ها را چندین بار فشار دهید تا لامپ نشانگر برنامه لازم روشن شود. به بخش "برنامه های شستشو" برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون برنامه های شستشو رجوع کنید.

******************************************************

دکمه برنامه بیصدای اضافی

این یک برنامه شستشو میباشد که با صدای بسیار کمی کار می کند. در طی برنامه بیصدای اضافی، پمپ در یک سرعت پایین کار می کند. این دکمه برای رسیدن به 25% سطح صدا به نسبت برنامه تعریفی می باشد. به دلیل سطح پایین صدا، برنامه مدت بیشتری به طول می انجامد.

این برنامه شستشو را در زمان هایی که نرخ برق اقتصادی تر است استفاده کنید.

******************************************************

دکمه MULTITAB

این دکمه را برای فعال کردن/ غیر فعال کردن عملگر MULTITAB فشار دهید. به بخش "عملگر MULTITAB" رجوع کنید.

******************************************************

دکمه تاخیر شروع

از این دکمه برای به تاخیر انداختن شروع برنامه شستشو، از 1 تا 24 ساعت استفاده کنید. به بخش "انتخاب و شروع یک برنامه شستشو" رجوع کنید.

******************************************************

نمایشگر

نمایشگر موارد زیر را نشان میدهد:

 • تنظیمات الکترونیکی سطح نرم کننده آب
 • فعال سازی یا غیر فعال کردن توزیع گر مواد کمک شستشو (تنها هنگامی که عملگر MULTITAB روشن می باشد).
 • مدت زمان برنامه شستشو
 • زمان باقیمانده به پایان برنامه شستشو
 • زمان پایان برنامه شستشو. نمایشگر یک صفر را نشان می دهد.
 • زمان باقی مانده به پایان تاخیر شروع
 • کدهای خطا

******************************************************

دکمه های عملگر

از دکمه های عملگر برای عملکردهای زیر استفاده کنید:

 • به منظور تنظیم الکترونیکی میزان نرم کننده آب استفاده می شود. به بخش "تنظیم نرم کننده آب" رجوع کنید.
 • برای فعال سازی یا غیر فعال کردن توزیع گر مواد کمک شستشو هنگامی که عملگر MULTITAB روشن است استفاده می شود. به بخش "عیب یابی" رجوع کنید.

******************************************************

حالت تنظیمات

دستگاه باید برای عملیات های زیر در حالت تنظیمات باشد:

 • به منظور انتخاب و شروع یک برنامه شستشو و یا تاخیر شروع
 • به منظور تنظیم سطح نرم کننده آب به صورت الکترونیکی
 • به منظور فعال سازی یا غیر فعال کردن توزیع گر مواد کمک شستشو.

دکمه ON/OFF را فشار دهید. دستگاه در حالت تنظیمات می باشد هنگامی که:

-      همه لامپ های نشانگر برنامه روشن شوند.

دکمه ON/OFF را فشار دهید. دستگاه در حالت تنظیمات نمی باشد هنگامی که:

-      هنگامی که تنها یک لامپ نشانگر برنامه روشن است.

-      نمایشگر مدت زمان یک برنامه شستشو یا یک تاخیر شروع را نشان می دهد

لازم است که برنامه یا تاخیر شروع را برای برگشتن به حالت تنظیمات لغو کرد. به بخش "انتخاب و شروع یک برنامه شستشو" رجوع کنید.

******************************************************

استفاده از دستگاه

به دستورالعمل های هر یک از مراحل روش کار رجوع کنید:

1- بررسی کنید که تنظیمات نرم کننده آب با سختی آب در ناحیه شما همخوانی داشته باشد. در صورت لزوم، نرم کننده آب را تنظیم کنید.

2- محفظه نمک را با نمک ظرف شویی پر کنید.

3- توزیع گر مواد کمک شستشو را با مواد کمک شستشو پر کنید.

4- کارد و چنگال و ظرف ها را درون دستگاه قرار دهید.

5- برنامه شستشوی صحیح را برحسب نوع بار و میزان آلودگی انتخاب کنید.

6- توزیع گر پاک کننده را با مقدار متناسب پاک کننده پر کنید.

7- برنامه شستشو را آغاز کنید.

 اگر شما تبلت های پاک کننده ترکیبی ("3 در 1"، "4 در 1"، "5 در 1" ) را استفاده می کنید، به "عملگر MULTITAB" رجوع کنید.

******************************************************

تنظیم نرم کننده آب

نرم کننده آب، کانی ها و نمک ها را از آب حذف می کند. کانی ها و نمک ها می توانند یک اثر بد بر عملکرد دستگاه داشته باشند.

مقیاس هایی هم ارز، سختی آب را اندازه گیری می کنند.

 • درجه های آلمانی  (dH°)
 • درجه های فرانسوی  (°TH)
 • mmol/l (میلی مول برای هر لیتر- واحد بین المللی برای سختی آب).
 • درجه های کلارک

نرم کننده آب را با سختی آب در ناحیه خود تنظیم کنید. در صورت نیاز، با محل تامین آب محل خود تماس بگیرید.

تنظیمات سختی آب

سختی آب

الکتریکی

دستی

Clarke

mmol/l

°TH

°dH

10

 (1) 2

88- 64

12.5- 9.1

125-91

70- 51

9

 (1) 2

63- 53

9- 7.6

90- 76

50- 43

8

 (1) 2

52- 46

7.5- 6.5

75- 65

42- 37

7

 (1) 2

45-36

6.4- 5.1

64- 51

36- 29

6

 (1) 2

35- 28

5- 4

50- 40

28- 23

(1) 5

 (1) 2

27- 23

3.9- 3.3

39- 33

22- 19

4

1

22- 18

3.2- 2.6

32- 26

18-15

3

1

17- 13

2.5-1.9

25- 19

14-11

2

1

5

1.8- 0.7

18-7

10-4

(2) 1

(2) 1

<5

<0.7

<7

<4

1) پیش فرض کارخانه

2) استفاده از نمک لازم نیست.

 شما باید نرم کننده آب را به صورت دستی و الکترونیکی تنظیم کنید.

******************************************************

تنظیم دستی

صفحه مدرج سختی آب را موقعیت 1 یا 2 بچرخانید ( به جدول رجوع کنید)

 

 

 

******************************************************

تنظیم الکترونیکی

1- دستگاه را روشن کنید.

2- اطمینان حاصل کنید که دستگاه در حالت تنظیمات (Setting) است.

3- دکمه های عملگر B و C را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که لامپ های نمایشگر برنامه در بالای دکمه های عملگر A، B و C شروع به چشمک زدن کند.

4- دکمه های عملگر B و C را رها کنید.

5- دکمه عملگر A را فشار دهید.

-      لامپ های نشانگر برنامه در بالای دکمه های عملگر B و C خاموش می شود.

-      لامپ نشانگر برنامه در بالای دکمه عملگر A به چشمک زدن ادامه می دهد.

-      نمایشگر تنظیمات فعلی را نشان می دهد.

6- دکمه عملگر A را مرتبا فشار دهید تا زمانی که نمایشگر تنظیمات مورد نیاز را نمایش دهد.

7- دکمه ON/OFF را برای ادامه عملیات فشار دهید.

اگر نرم کننده آب به صورت الکترونیکی در سطح 1 تنظیم شود، لامپ نشانگرنمک، خاموش باقی میماند.

استفاده از نمک ماشین ظرف شویی

این مراحل را برای پر کردن محفظه نمک انجام دهید:

1- کلاهک را در جهت خلاف عقربه های ساعت برای بازکردن محفظه نمک بچرخانید.

2- محفظه نمک را با 1 لیتر آب پر کنید (تنها با عملیات اول انجام شود).

3- از قیف برای پر کردن محفظه نمک با نمک استفاده کنید.

4- نمک اطراف دهانه محفظه نمک را پاک کنید.

5- کلاهک را در جهت عقربه های ساعت برای بستن محفظه نمک بچرخانید.

 هنگامی که شما محفظه را با نمک پر می کنید آب از محفظه نمک بیرون میریزد.

******************************************************

استفاده از مواد پاک کننده و کمک شستشو

 

 

 

استفاده از مواد پاک کننده

 به منظور حفاظت از محیط زیست، بیش از مقدار تعیین شده از مواد پاک کننده استفاده نکنید. از توصیه های سازنده پاک کننده در زمینه بسته بندی پاک کننده پیروی کنید.

برای پر کردن توزیع گر مواد پاک کننده مراحل زیر را انجام دهید:

1- دکمه رهایی (2) را برای باز کردن سرپوش (7) توزیع گر مواد پاک کننده فشاردهید.

2- مواد پاک کننده را در توزیع گر (1) قرار دهید.

3- اگر برنامه شستشو یک فاز شستشوی اولیه را دارا می باشد، یک مقدار کم پاک کننده را در بخش داخلی درب دستگاه قرار دهید.

4- اگر شما از تبلت های پاک کننده استفاده می کنید. تبلت ها را در فضای توزیع گر (1) مواد پاک کننده قرار دهید.

5- توزیع گر پاک کننده را ببندید. سرپوش را فشار دهید تا در محل خود قفل شود.

 مارک های مختلف مواد پاک کننده دارای زمان های انحلال مختلف می باشند. بعضی از تبلت های پاک کننده، نتایج مناسبی در طی برنامه های شستشوی کوتاه مدت، از خود نشان نمی دهند. هنگام استفاده از تبلت های پاک کننده از برنامه های شستشوی بلند مدت برای از بین بردن کامل مواد پاک کننده استفاده کنید.

*************************************************************

استفاده از مواد کمک شستشو

 مواد کمک شستشو، این امکان را فراهم می کنند تا ظرف ها را بدون خط یا لکه خشک کنید. توزیع گر مواد کمک شستشو به طور خودکار، مواد کمک شستشو را در طی فاز آخر شستشو اضافه میکند.

برای پر کردن توزیع گر مواد کمک شستشو مراحل زیر را انجام دهید:

1- دکمه رهایی (6) را برای باز کردن سرپوش (5) توزیع گر مواد کمک شستشو فشاردهید.

2- مواد کمک شستشو را در فضای توزیع گر مواد کمک شستشو(3) بریزید. علامت "MAX"، ماکزیمم سطح را نشان می دهد.

3- مواد کمک شستشوی ریخته شده را با یک پارچه جذب کننده تمیز کنید تا از تشکیل کف زیاد در طی برنامه شستشو ممانعت به عمل آورید.

4- توزیع گر مواد کمک شستشو را ببندید. سرپوش را فشار دهید تا در محل خود قفل شود.

******************************************************

تنظیم دوز مواد کمک شستشو

تنظیمات کارخانه : موقعیت 3

شما می توانید دوز مواد کمک شستشو را بین موقعیت 1 (کمترین دوز) و موقعیت 4 (بیشترین دوز) تنظیم کنید.

انتخابگر مواد کمک شستشو (4) را برای افزایش یا کاهش دوز بچرخانید.

******************************************************

عملگر MULTITAB

عملگر MULTITAB برای تبلت های پاک کننده ترکیبی می باشد.

این تبلت ها، شامل عواملی نظیر مواد پاک کننده، کمک شستشو و نمک ماشین ظرف شویی می باشند. بعضی اجزای این تبلت ها می توانند شامل دیگر عوامل باشند.

بررسی کنید تا ببینید که این تبلت ها در زمینه سختی آب محل شما، قابل اعمال باشد. به دستورالعمل های سازنده در این زمینه رجوع کنید.

هنگامی که شما عملگر MULTITAB را تنظیم کردید، این عملگر روشن باقی می ماند تا شما آن را غیرفعال کنید.

عملگر MULTITAB، جریان نمک و مواد کمک شستشو را غیرفعال می کند.

عملگر MULTITAB، پیام های نمک و مواد کمک شستشو را غیرفعال می کند.

در صورتی که شما از عملگر MULTITAB استفاده می کنید مدت برنامه را می توان افزایش داد.

  عملگر MULTITAB را قبل از شروع برنامه شستشو فعال سازی کنید.

شما نمی توانید عملگر MULTITAB را هنگامی که برنامه عمل می کند فعال سازی کنید.

 

برای فعال سازی عملگر Multitab:

 • دکمه MULTITAB را فشار دهید. لامپ نشانگر MULTITAB روشن باقی می ماند.

 

برای غیرفعال کردن عملگر Multitab  و استفاده جداگانه از پاک کننده، نمک و مواد کمک شستشو:

1- به منوی Option بروید و عملگر Multitab را فعال سازی کنید.

2- محفظه نمک و توزیع گر مواد کمک شستشو را پر کنید.

3- تنظیمات سختی آب را در بالاترین سطح تنظیم کنید.

4- برنامه شستشو را بدون ظرف انجام دهید.

5- نرم کننده آب را با سختی آب در ناحیه خودتان تنظیم کنید.

6- دوز مواد کمک شستشو را تنظیم کنید.

******************************************************

بارگذاری ظروف و کارد و چنگال

 به ورقه " مثال های بارگذاری های ProClean" رجوع کنید.

راهنمایی ها و نکات

به هیچ وجه از دستگاه برای تمیز کردن اشیائی که می توانند آب جذب کنند (برای مثال اسفنج یا لباس های خانگی) استفاده نکنید.

 • قبل از بارگذاری ظرف ها، کارد و چنگال ها این مراحل را دنبال کنید:

-      غذاهای باقی مانده را خالی کنید.

-      غذای سوخته شده باقی مانده را در ماهی تابه، نرم کنید.

 • هنگامی که شما ظرف ها، کارد و چنگال ها را بارگذاری می کنید، مراحل زیر را دنبال کنید:

-      اجسام توخالی (نظیر فنجان، لیوان و ماهی تابه) را با دهانه روبه پایین بارگذاری کنید.

-      اطمینان حاصل کنید که آب در محفظه یا در قسمت عمیق جمع آوری نمی شود.

-      اطمینان حاصل کنید که ظرفها، کارد و چنگال ها به یکدیگر گیر نکرده باشند.

-      اشیاء کوچک را در سبد کارد و چنگال قرار دهید.

-      قاشق ها را با دیگر کارد و چنگال ها مخلوط کنید تا از گیرکردن آنها به یکدیگر ممانعت کنید.

-      اجسام را به گونه ای مرتب کنید که آب بتواند همه سطوح را شستشو دهد.

 • اجسام پلاستیکی و ماهی تابه های با پوشش نچسب، می توانند قطرات آب را نگهدارند.
 • اجسام سبک را در سبد بالایی قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که اجسام حرکت نمی کنند.

******************************************************

برنامه های شستشو

برنامه

درجه آلودگی

نوع بارگذاری

توضیحات برنامه

AUTO 45°-70°1)

همه درجه ها

ظروف سفالی، کارو چنگال، دیگچه و ماهی تابه

شستشوی اولیه

شستشوی اصلی °C 45 یا °C70

1 یا 2 شستشوی میانه

شستشوی پایانی

خشک کردن

INTENSIV PRO

به شدت آلوده

ظروف سفالی، کارو چنگال، دیگچه و ماهی تابه

شستشوی اولیه

شستشوی اصلی °C70

1 شستشوی میانه

شستشوی پایانی

خشک کردن

30 MIN 60°2)

آلودگی معمول یا کم

ظروف سفالی، کارد و چنگال

شستشوی اصلی °C60

شستشو

ECO 50°3)

آلودگی معمول

ظروف سفالی، کارد و چنگال

شستشوی اولیه

شستشوی اصلی °C50

1 شستشوی میانه

شستشوی پایانی

خشک کردن

45° GLASS  

آلودگی معمول یا کم

ظروف سفالی ظریف و ظروف شیشه ای

شستشوی اصلی °C45

1 شستشوی میانه

شستشوی پایانی

خشک کردن

PREWASH

 

این برنامه به ظرف ها یک شستشوی سریع می دهد تا از چسبیدن غذاهای مانده بر ظروف و بوی بد دستگاه ممانعت به عمل آورد.

پاک کننده را با این برنامه استفاده نکنید.

یک شستشوی سرد

EXTRA SILENT4)

آلودگی معمول

ظروف سفالی، کارد و چنگال

شستشوی اولیه

شستشوی اصلی °C50

1 شستشوی میانه

شستشوی پایانی

خشک کردن


1- دستگاه به طور خودکار درجه حرارت و مقدار آب را تنظیم می کند که بستگی به این دارد که بارگذاری دستگاه چگونه است و درجه آلودگی چقدر است. طول مدت برنامه و میزان مصرف برنامه را می توان تغییر داد.

2- هنگامی که شما بار سبکی را در اختیار دارید، این برنامه یک راه کار با صرفه جویی در زمان و با نتایج شستشوی مناسب ارائه می کند.

3- جهت اطلاع از تست برنامه به ورقه ارائه شده برای داده های تست مراجعه کنید.

*************************************************************

مقادیر مصرف

برنامه (1)

انرژی (kWh)

آب (لیتر)

AUTO 45°-70°1)

0,9 - 1,7

8 – 15

INTENSIV PRO

1,5 - 1,7

13 – 15

30 MIN 60°2)

0,9

9

ECO 50°3)

0,9 - 1,0

9 – 11

45° GLASS  

0,8 - 0,9

11 – 12

PREWASH  

0,1

4

EXTRA SILENT4)

1,1 - 1,2

9 – 11

(1)                   نمایشگر ، طول مدت برنامه را نشان می دهد.

فشار و دمای آب، انواع مختلف منبع انرژی و مقدار ظروف می تواند این مقادیر را تغییر دهد.

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

انتخاب و شروع یک برنامه شستشو

انتخاب و شروع یک برنامه شستشو بدون تاخیر شروع:

1- درب دستگاه را باز کنید.

2- دستگاه را روشن کنید.

3- اطمینان حاصل کنید که دستگاه در حالت تنظیمات است.

4- یک برنامه شستشو را انتخاب کنید. به "برنامه های شستشو" رجوع کنید.

-      لامپ نشانگر برنامه مربوطه روشن می شود.

-      همه لامپ های نشانگر برنامه های دیگر خاموش می شود.

-      مدت زمان برنامه در نمایشگر چشمک می زند.

5- درب دستگاه را ببندید. برنامه شستشو به طور خودکار شروع می شود.

 شما می توانید برنامه شستشو را با درب بسته نیز انتخاب کنید. هنگامی که شما یک دکمه برنامه را فشار می دهید، شما تنها 3 ثانیه برای انتخاب برنامه شستشوی دیگری زمان دارید. بعد از این 3 ثانیه، برنامه شستشو به طور خودکار شروع می شود.

*************************************************************

انتخاب و شروع یک برنامه شستشو با تاخیر شروع

1- درب دستگاه را باز کنید.

2- دستگاه را روشن کنید و یک برنامه شستشو را انتخاب کنید.

3- دکمه تاخیر شروع را چندین بار فشار دهید تا زمانی که نمایشگر تعداد ساعات لازم برای تاخیر شروع را نشان دهد.

4- درب دستگاه را ببندید.

-      شمارش معکوس به طور خودکار شروع می شود.

-      هنگامی که شمارش معکوس به پایان رسید، برنامه شستشو به طور خودکار شروع می شود.

 اگر تاخیر شروع تنظیم شود، بازکردن درب دستگاه شمارش معکوس را متوقف می کند. هنگامی که شما درب را ببندید، شمارش معکوس از نقطه توقف ادامه می یابد.

 شما می توانید تاخیر شروع را همچنین با درب بسته نیز شروع کنید. هنگامی که شما یک برنامه شستشو را انتخاب می کنید، برای انتخاب تاخیر شروع 3 ثانیه زمان دارید. بعد از 3 ثانیه، برنامه شستشو به طور خودکار شروع می شود.

******************************************************

متوقف کردن یک برنامه شستشو

 • بازکردن درب دستگاه

-      برنامه شستشو متوقف می شود.

 • بستن درب دستگاه

-      برنامه شستشو از نقطه توقف ادامه می یابد.

******************************************************

چگونگی لغو یک برنامه شستشو یا تاخیر شروع

 اگر یک برنامه شستشو یا تاخیر شروع آغاز نشده باشد، شما می توانید انتخاب را تغییر دهید. هنگامی که یک برنامه شستشو یا تاخیر شروع عمل کند، امکان تغییر آن ممکن نیست. لازم است که برنامه شستشو یا تاخیر شروع را برای انتخاب یک برنامه شستشو لغو کرد.

 هنگامی که شما تاخیر شروع را لغو کنید، این کار به طور خودکار برنامه شستشوی انتخابی را لغو می کند. شما باید برنامه شستشو را دوباره انتخاب کنید.

1- دکمه لغو را فشار دهید و نگهدارید تا زمانی که لامپ های نشانگر برنامه روشن شوند.

2- اطمینان حاصل کنید که پاک کننده در فضای توزیع گر پاک کننده قبل از شروع یک برنامه شستشوی جدید وجود دارد.

******************************************************

پایان برنامه شستشو

 • دستگاه به طور خودکار متوقف می شود.
 • نمایشگر 0 را نشان می دهد.
 • سیگنال های صوتی عمل می کند.

1- دستگاه را خاموش کنید.

2- درب دستگاه را باز کنید.

3- برای گرفتن نتایج بهتر خشک کردن، درب را برای چند دقیقه نیمه باز قرار دهید.

 اگر شما دستگاه را خاموش نکنید، 3 دقیقه بعد از پایان برنامه شستشو:

-      تمامی لامپ های نشانگر خاموش میشوند.

-      نمایشگر یک نوار افقی را نشان می دهد.

این کار کمک به کاهش مصرف انرژی می کند.

یکی از دکمه ها را (بجز دکمه ON/OFF) را فشار دهید، نمایشگر و لامپ های نشانگر روشن می شوند.

خاموش کردن خودکار

عملگر Auto Off، به طور خودکار دستگاه را 10 دقیقه بعد از پایان برنامه شستشو خاموش می کند.

این عملگر کمک می کند تا مصرف انرژی کاهش یابد.

******************************************************

خارج کردن ظروف

 • قبل از خارج کردن ظروف از دستگاه، اجازه دهید که ظروف خنک شوند. ظروف گرم به سادگی آسیب می بینند.
 • ابتدا اجسام را از سبد پایینی و سپس از سبد بالایی خارج کنید.
 • این امکان وجود دارد که آب بر کناره ها و درب دستگاه وجود داشته باشد. فولاد ضد زنگ بسیار سریعتر از ظروف خنک می شود.

******************************************************

 

 

 

 

 

 

نگهداری و تمیز کردن

خارج کردن و تمیز کردن فیلتر ها

فیلتر های کثیف منجر به کاهش کیفیت شستشو می شود. اگرچه نگهداری در مورد این فیلتر ها تاثیر بسیار کمی دارد، اما ما توصیه می کنیم که شما در بازه هایی این فیلتر ها را بررسی و در صورت نیاز آنها را تمیز کنید.

1- برای خارج کردن فیلتر (A)، آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت بپیچانید و آن را از فیلتر (B) خارج سازید.

2- فیلتر (A) دو بخش دارد. برای باز کردن فیلتر، آنها را از هم جدا کنید.

3- بخش ها را زیر آب به طور کامل تمیز کنید.

4- دو بخش فیلتر (A) را کنار هم قرار دهید و فشار دهید. اطمینان حاصل کنید که آنها به طور صحیحی بر هم سوار شده اند.

5- فیلتر (B) را بردارید.

6- به طور کامل فیلتر (B) را زیر آب تمیز کنید.

7- فیلتر (B) را در محل اولیه خود قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که این فیلتر به طور صحیح تحت دو راهنما (C) قرار گرفته است.

8- فیلتر (A) را در محل خود در فیلتر (B) قرار دهید و آن را در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که قفل شود بچرخانید.

 

 

 

 

تمیز کردن بازوهای پاشنده

بازوهای پاشنده را باز نکنید.

اگر سوراخ های بازوهای پاشنده، مسدود شده باشند، بخش های باقی مانده آلودگی را با یک میله نرم پاک کنید.

*************************************************************

تمیز کردن سطوح خارجی

سطوح خارجی دستگاه و صفحه کنترل را بایک پارچه نرم نمدار تمیز کنید. تنها از مواد پاک کننده خنثی استفاده کنید. از اجسام ساینده، سیم ظرف شویی یا حلال ها (برای مثال استون) استفاده نکنید.

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عیب یابی

دستگاه شروع به کار نمی کند یا در میانه کار متوقف نمی شود.

در ابتدا تلاش کنید تا یک راه کار برای مشکل (با رجوع به جدول) پیدا کنید. در صورتی که نتوانستید راه کاری بیابید، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

نقص فنی

کد نقص

دلیل احتمالی

راه کار احتمالی

دستگاه با آب پر نمیشود

 • ·         یک سیگنال صوتی عمل میکند. 
 • ·         نمایشگر پیام ",10" را نمایش می دهد.

شیر آب مسدود شده است یا با رسوب آهک پوشیده شده است.

شیر آب را تمیز کنید. 

 

فشار آب بسیار کم است.

با منبع تامین آّب محل خود تماس بگیرید. 

 

شیر آب بسته است 

شیر آب را باز کنید 

 

فیلتر لوله ورودی آب مسدود شده است.

فیلتر را تمیز کنید. 

 

اتصال لوله ورودی آب مشکل دارد.

اطمینان حاصل کنید که اتصال درست است. 

 

لوله ورودی آب آسیب دیده است.

اطمینان حاصل کنید که لوله ورودی آب آسیب ندیده است. 

دستگاه آب را تخلیه نمیکند.

 • ·         یک سیگنال صوتی عمل می کند.
 • ·         نمایشگر پیام ",20" را نشان می دهد. 

یک مانع در توپی ظرف شویی قرار دارد. 

توپی ظرف شویی را باز کنید. 

 

اتصالات لوله تخلیه آب مشکل دارد.

اطمینان حاصل کنید که اتصالات مشکل ندارد. 

 

لوله تخلیه آب آسیب دیده است.

اطمینان حاصل کنید که لوله تخلیه آب آسیب ندیده است. 

دستگاه Anti-flood عمل نمی کند.

 • ·         یک سیگنال صوتی عمل می کند. 
 • ·         نمایشگر پیام ",30 " را نشان می دهد.

 

شیر آب را ببندید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.

 

 

 

نقص فنی

کد نقص

دلیل احتمالی

راه کار احتمالی

برنامه شروع نمیشود.

 

درب دستگاه باز است. نمایشگر پیام "PLEASE CLOSE DOOR" را نشان دهید.

درب را به طور کامل ببندید. 

 

دوشاخه اصلی در محل آن قرار ندارد.

آن را در پریز اصلی وارد کنید. 

 

فیوز در جعبه فیوز خانگی مشکل دارد.

فیوز را تعویض کنید. 

 

تاخیر شروع تنظیم شده است.

اگر شما می خواهید تاخیر شروع را لغو کنید، به " انتخاب و شروع یک برنامه شستشو" رجوع کنید. 

بعد از بررسی، دستگاه را روشن کنید. برنامه از نقطه توقف ادامه می یابد.

اگر نقص فنی دوباره خود را نشان داد، با مرکز خدمات دستگاه تماس بگیرید.

اگر نمایشگر کدهای خطای دیگری را نمایش داد، با مرکز خدمات دستگاه تماس بگیرید.

داده های لازم برای مرکز خدمات بر صفحه مشخصات موجود می باشد.

ما توصیه می کنیم که شما داده ها را در اینجا بنویسید:

مدل (MOD):

شماره محصول (PNC):

شماره سریال (S.N.):

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم رضایت بخش بودن نتایج شستشو و نتایج خشک کردن

مشکل

دلیل احتمالی

راه کار احتمالی

ظرف ها تمیز نیستند

برنامه شستشوی انتخابی برای نوع بارگذاری و آلودگی قابل اعمال نبوده است.

اطمینان حاصل کنید که برنامه شستشو برای نوع بارگذاری و آلودگی قابل اجرا میباشد. 

سبدها به طور صحیح بارگذاری نشده اند، آب به همه سطوح نمی رسد.

سبدها را به طور صحیح بارگذاری کنید. 

بازوهای پاشنده نمیتوانند به راحتی بچرخند، چراکه ظروف به طرز ناصحیحی بارگذاری شده اند.

اطمینان حاصل کنید که طرز قرار گرفتن ظروف بارگذاری شده، انسداد بازوهای پاشنده را منجر نمی شود. 

فیلتر ها تمیز نیستند و به طور صحیحی سوار و نصب نشده اند.

اطمینان حاصل کنید که فیلتر ها تمیز هستند و به طرز صحیح سوار و نصب شده اند. 

مقدار پاک کننده کافی نبوده است.

اطمینان حاصل کنید که مقدار پاک کننده کافی است.

ذرات رسوب آهک بر ظروف وجود دارد

محفظه نمک خالی است.

محفظه نمک را با نمک ماشین ظرف شویی پر کنید.

تنظیمات نادرست نرم کننده آب

نرم کننده آب را تنظیم کنید.

کلاهک محفظه نمک به طور صحیح قرار داده نشده است.

اطمینان حاصل کنید که کلاهک محفظه نمک به طور صحیح بسته شده است.

خطوط، لکه های شیری، یا یک لایه آبی بر لیوان ها و ظروف وجود دارد

دوز مواد کمک شستشو بسیار بالا می باشد.

دوز مواد کمک شستشو را کاهش دهید.

لکه خشک قطرات آب بر لیوان ها و ظروف وجود دارد

دوز مواد کمک شستشو بسیار پایین است.

دوز مواد کمک شستشو را افزایش دهید.

مواد پاک کننده می تواند دلیل آن باشد.

یک مارک دیگر از مواد پاک کننده را استفاده کنید.

ظروف خیس هستند

شما یک برنامه شستشو بدون فاز خشک کردن یا با فاز خشک کردن کاهشی تنظیم کرده اید.

اجازه دهید درب برای دقایقی قبل از برداشتن ظروف، نیمه باز باقی بماند

ظروف خیس و تیره هستند

فضای توزیع گر مواد کمک شستشو خالی است.

فضای توزیع گر مواد کمک شستشو را با مواد کمک شستشو پر کنید.

عملگر MULTITAB روشن می باشد. (توزیع گر مواد کمک شستشو به طور خودکار خاموش است).

توزیع گر مواد کمک شستشو را فعال سازی کنید. به بخش "چگونگی فعال سازی توزیع گر مواد کمک شستشو " رجوع کنید. 

 

چگونگی فعال سازی توزیع گر مواد کمک شستشو

 • دستگاه را روشن کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که دستگاه در حالت تنظیمات قرار دارد.
 • دکمه های عملگر B و C را فشار دهید و نگه دارید.

-      لامپ های نشانگر برنامه در بالای دکمه های عملگر A، B و C شروع به چشمک زدن میکنند.

 • دکمه های عملگر B و C را رها کنید.
 • دکمه عملگر B را فشار دهید.

-      لامپ های نشانگر برنامه در بالای دکمه های عملگر A و C خاموش می شود.

-      لامپ های نشانگر برنامه در بالای دکمه عملگر B به چشمک زدن ادامه می دهد.

-      نمایشگر تنظیمات فعلی را نشان می دهد.

توزیعگر مواد کمک شستشو غیرفعال می شود

 

توزیعگر مواد کمک شستشو فعال سازی می شود

 

 

 • دکمه عملگر B را دوباره فشار دهید.

-      نمایشگر تنظیمات جدید را نشان می دهد.

 • دستگاه را برای ادامه دادن عملیات، خاموش کنید.

*************************************************************

داده های فنی

ابعاد

عرض

596 میلی متر

ارتفاع

850 میلی متر

عمق

625 میلی متر

فشار منبع آب

مینیمم

0.5 بار (0.05 مگا پاسکال)

ماکزیمم

8 بار (0.8 مگاپاسکال)

منبع آب (1)

آب سرد یا آب گرم

ماکزیمم 60 درجه سانتی گراد

ظرفیت

تنظیمات مکان

12

1) لوله ورودی آب را به شیر آب با یک دندانه ¾ اینچ متصل کنید.

 صفحه مشخصات بر روی لبه داخلی درب دستگاه، داده های اتصالات الکتریکی را نشان میدهد.

 اگر آب گرم از منابع جایگزین انرژی حاصل می شود، (برای مثال صفحات خورشیدی، صفحات فتو ولتائیک و انرژی باد)، از یک منبع آب گرم برای کاهش مصرف انرژی استفاده کنید.

*************************************************************

نگرانی های محیطی

این علامت بر روی محصول یا بسته بندی آن نشان دهنده این است که این محصول نباید به عنوان زباله خانگی تلقی گردد. در عوض باید به محل جمع آوری مناسبی برای بازیافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی انتقال داده شود. با حصول اطمینان از اینکه این محصول دیگر قابل استفاده نمیباشد، شما کمک خواهید کرد تا از نتایج بالقوه منفی برای محیط و سلامتی بشر اجتناب گردد، که می تواند در غیر این صورت با جابجایی نامناسب زباله از این محصول بوجود آید. برای کسب اطلاعات جزئی تر پیرامون نحوه بازیافت این محصول، لطفا با شهرداری محل خود، سرویس دفع زباله خانگی خودتان یا فروشگاهی که این محصول را خریداری کرده اید تماس بگیرید.

موادی که با علامت  نشانه گذاری شده اند قابل بازیافت می باشند. بسته بندی ها را در محفظه های مخصوص برای بازیافت آنها قرار دهید.

*************************************************************

دستورالعمل های نصب

نصب

نصب زیر یک ظرف شویی

دستگاه را در مجاورت شیر آب و فاضلاب قرار دهید.

برای نصب این دستگاه زیر یک واحد ظرف شویی یا دکور آشپزخانه، میز کار بالایی دستگاه را بردارید.

اطمینان حاصل کنید که ابعاد فضای موجود با ابعاد نشان داده شده در تصویر همخوانی دارد.

چگونگی برداشتن میز کار بالایی دستگاه

1- پیچ های پشتی را باز کنید (1).

 

2- میزکار بالایی را از پشت دستگاه باز کنید (2).

 

3- میزکار را بالا آورده و آن را روی شیار های جلویی حرکت دهید (3).

4- از پایه های قابل تنظیم برای تنظیم سطح دستگاه، استفاده کنید.

5- دستگاه را زیر کابینت آشپزخانه نصب کنید. لوله های آب را در طی نصب فشرده یا خم نسازید.

*************************************************************

تنظیم سطح تراز دستگاه

انتخاب صحیح سطح تراز دستگاه، اجازه می دهد تا درب به طور صحیحی بسته و محکم شود.

با انتخاب یک سطح ناصحیح، درب دستگاه به کناره های کابینت گیر می کند.

پایه های قابل تنظیم را برای تراز کردن دستگاه شل یا سفت کنید.

*************************************************************

اتصالات تخلیه آب

لوله تخلیه آب را به قسمت های زیر متصل کنید.

 • لوله تخلیه را به توپی ظرف شویی متصل کنید و آن را زیر سطح کار بچسبانید. این کار از بازگشت فاضلاب از راه آب به درون دستگاه ممانعت میکند.
 • لوله تخلیه را به یک Stand pipe با منفذ هوا متصل کنید. قطر داخلی باید حداقل 4 سانتی متر باشد.

درپوش راه آب را هنگامی که دستگاه آب را تخلیه می کند بردارید تا از بازگشت آب به درون دستگاه ممانعت شود.

طول لوله تخلیه نباید بزرگتر از 2 متر باشد. قطر داخلی نباید کوچکتر از قطر لوله باشد.

در صورتیکه شما لوله تخلیه آب را به توپی در زیر ظرف شویی متصل می کنید باید غشاء پلاستیکی را بردارید (A). اگر شما غشاء را بر ندارید، غذاهای باقی مانده می توانند منجر به یک انسداد در توپی لوله تخلیه شوند.

 یک دستگاه ضامن از بازگشت آب به درون دستگاه ممانعت می کند. اگر، توپی ظرف شویی یک شیر یکطرفه داشته باشد، می تواند منجر به تخلیه دستگاه به صورت نامناسبی گردد. در این صورت باید شیر یک طرفه را بردارید.

021-86024027 : تلفن تعمیرات
 

 

تعمیر ماشین ظرفشویی وستينگهاوس Westinghouse

اختراع و ساخت ماشین ظرفشویی کمک بسیار بزرگی به زندگی پر مشغله در دنیای امروز انجام داد. شسته شدن ظرف ها بدون دخالت شخص و در حالیکه مشغول انجام کار مورد علاقه تان هستید، واقعا هیجان انگیز است. در فاصله بین شسته شدن ظرف ها می توانید کتاب بخوانید ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی کندی candy

ماشین های ظرفشویی لوازمی مدرن برای زندگی پر مشغله امروز هستند. این وسیله شستن و خشک کردن ظرفها را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت انجام داده و انرژی خیلی کمی هم مصرف می کند. استفاده از این وسایل به مرور زمان آنها را نیازمند تعمیر می کند. ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی زیرووات Zerowatt

تعمیر ماشین ظرفشویی زیرووات Zerowatt باید به دست متخصص ترین و کارآمد ترین تعمیرگاههای مجاز انجام شود. این تعمیرگاهها با داشتن تجربه و تخصص فراوان در این حوزه می توانند به بهترین شکل دستگاه را عیب یابی کرده و در کمترین زمان و با کمترین هزینه ...
ادامه مطلب

تعمیر ظرفشویی هاردستون Hardstone

مراکز و شرکت هایی که کار تعمیر لوازم خانگی را انجام می دهند، باید از چند جنبه دارای صلاحیت باشند. تعمیر لوازم خانگی به دلیل اینکه عمدتا این وسایل قیمت بالایی دارند، بسیار مهم بوده و باید به دست افراد متبحر و متخصص سپرده شود. در بین برند ها ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی زانوسی Zanussi

تعمیر ماشین ظرفشویی زانوسی Zanussi مانند همه لوازم خانگی دیگر باید توسط افراد و تعمیرکاران حرفه ای انجام شود. مشورت با نمایندگی های مجاز و تعمیرکاران آنها باعث می شود از آسیب های بیشتر به دستگاه جلوگیری شده و تعمیر ماشین ظرفشویی زانوسی Zanussi ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی آریستون Ariston

ماشین ظرفشویی به عنوان یک وسیله کارآمد و مدرن و البته ضروری در بسیاری از خانه ها وجود دارد. وجود این وسیله شستن ظرف ها را بسیار راحت کرده و باعث شده است، وقت بیشتری برای مطالعه یا تفریح و گذراندن با خانواده داشته باشیم. استفاده دایم و طولانی ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی زیمنس Siemens

در دنیای مدرن امروز داشتن یک ماشین ظرفشویی مدرن که همه ظرف ها را در کمترین زمان شسته و خشک کند، بسیار ضروری به نظر می رسد به خصوص در خانه هایی که همه افراد آن شاغل هستند و یا در رستوران ها و هتل ها و مکان هایی که ظرف های کثیف به تعداد بالا ...
ادامه مطلب

وسایل مناسب شستشو با ماشین ظرفشویی کدامند؟ شما چه چیزهایی را در ظرفشویی قرار می دهید؟

وسایل مناسب شستشو با ماشین ظرفشویی کدامند؟ شما چه چیزهایی را در ظرفشویی قرار می دهید؟ عجیب ترین چیزی که تا به حال در ماشین ظرفشویی خود شسته اید چه بود؟ برخی از افراد مواردی مانند دکمه های کیبورد و قطعات ماشین را نام برده ...
ادامه مطلب

کدام برند ها ماشین ظرفشویی کم صدا تولید می کنند؟

کدام برند ها ماشین ظرفشویی کم صدا تولید می کنند؟ استفاده از طراحی های مدرن در  معماری داخلی باعث شده است ...
ادامه مطلب

خرید ماشین ظرفشویی مناسب آشپزخانه چگونه است؟

خرید ماشین ظرفشویی مناسب آشپزخانه چگونه است؟ ماشین های ظرفشویی در مقایسه با یخچال ها و اجاق گاز ها بخش های کمتری دارند که تولیدکنندگان می توانند طراحی جدیدی به آن بدهند. با این وجود زمانی که برای خرید ماشین ظرفشویی می ...
ادامه مطلب

لیست برند های ماشین ظرفشویی کم مصرف

لیست برند های ماشین ظرفشویی کم مصرف ماشین های ظرفشویی انرژی زیادی را برای گرم کردن آب، طی کردن چرخه شستشو و خشک کردن ظروف مصرف می کنند. بیشتر انرژی صرف این می شود که آب تا 140 درجه فارنهایت داغ شود. ...
ادامه مطلب

برای افزایش عمر ماشین ظرفشویی چکار کنیم؟

برای افزایش عمر ماشین ظرفشویی چکار کنیم؟ اولین کاری که می توانید بکنید این است که صبر کنید و یکبار تعداد زیادی ظرف را بشوئید تا اینکه به دفعات زیاد مقدار کمی را در ماشین ظرفشویی قرار دهید. یک ماشین ظرفشویی ...
ادامه مطلب

چرا فیلتر ماشین ظرفشویی شما مهم است؟

چرا فیلتر ماشین ظرفشویی شما مهم است؟ یک نوع از این فیلتر ها را باید خودتان تمیز کنید و نوع دیگری خودش تمیز می شود. آب و مایع ظرفشویی در داخل یک ماشین ظرفشویی می چرخند و ظروف و شیشه های کثیف را تمیز می ...
ادامه مطلب

چرا فیلتر ماشین ظرفشویی شما مهم است؟

چرا فیلتر ماشین ظرفشویی شما مهم است؟ یک نوع از این فیلتر ها را باید خودتان تمیز کنید و نوع دیگری خودش تمیز می شود. آب و مایع ظرفشویی در داخل یک ماشین ظرفشویی می چرخند و ظروف و شیشه های کثیف را تمیز می ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی زانوسی

ماشین ظرفشویی یکی از لوازم خانگی مدرن است که توانسته کمک زیادی به خانواده ها کرده و کار شستن ظرف ها را بسیار ساده کند. استفاده از ماشین ظرفشویی ضمن اینکه شست و شوی ظرف ها را ساده می کند می تواند موجب صرفه جویی در مصرف برق و آب نیز بشود. به ...
ادامه مطلب

برند های قابل اعتماد ماشین ظرفشویی کدامند؟

برند های قابل اعتماد ماشین ظرفشویی کدامند؟ برخی عالی هستند، برخی کار خودشان را انجام می دهند و برخی ناامید کننده هستند. با هزینه ای که صرف خرید ماشین ظرفشویی می کنید انتظار دارید که برای سال ها برای شما ...
ادامه مطلب

دلایل اصلی خشک نشدن ظروف در ماشین ظرفشویی

  در اینجا چگونگی ایجاد بهبود در کارایی ماشین های ظرفشویی، توسط متخصصان بیان می شود.

ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی بکو

مدتی می شود که ماشین ظرفشویی به کمک خانم ها آمده و زحمت ظرف شستن را از عهده آنها خارج کرده است. اهمیت ماشین ظرفشویی زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که شما تعداد زیادی مهمان داشته باشید و میزان بسیاری از ظروف در سینک ظرفشویی انباشته شده باشند. ...
ادامه مطلب

گرانترین ماشین ظرفشویی کدام است؟

در این مطلب قصد داریم تا تعدادی از گران ترین ماشین های ظرفشویی که در بازار کشورمان موجود هستند را به شما معرفی نماییم.
ادامه مطلب

نصب ماشین ظرفشویی آاگ مدل f99709mop

حتما می دانید که یکی از مهم ترین مسائل در ارتباط با استفاده از لوازم خانگی مربوط به نصب و راه اندازی اولیه آن می باشد. نصب و راه اندازی اولیه لوازم خانگی در صورتی که صحیح و اصولی انجام شده باشد به بهبود کیفیت عملکرد لوازم منجر خواهد شد. به ...
ادامه مطلب

بررسی قیمت ماشین های ظرفشویی

در این مطلب قصد داریم ضمن معرفی چند ماشین ظرفشویی باکیفیت قیمت هر یک را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی ایندزیت indesit

ایندزیت یکی از برندهای مطرح ایتالیایی است که انواع لوازم خانگی مختلف از جمله ماشین ظرفشویی را تولید می کند. در این نوشتار قصد داریم تا در رابطه با ایرادات احتمالی ماشین ظرفشویی ایندزیت و همچنین تعمیر ماشین لباسشویی ایندزیت مطالبی را ارائه ...
ادامه مطلب

چرا باید ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل 147 بخرم؟

سامسونگ همواره جزو برندهای مطرح در زمینه تولید لوازم خانگی بوده که محصولات آن در ایران نیز فروش بسیار خوبی دارد. یکی از انواع این محصولات متنوع ماشین ظرفشویی است که در سالیان اخیر فروش آن بسیار بیشتر شده است. در این مطلب قصد داریم تا یکی ...
ادامه مطلب

بوش یا آاگ کدام برند در کدام محصول در ایران از محبوبیت بیشتری برخوردارند؟

لوازم خانگی یکی از پرسودترین صنعت های جهان به شمار می رود که کمپانی های مختلفی در آن فعال می باشند. در کشور ما هم برندهای مختلفی در زمینه تولی و عرضه انواع لوازم خانگی فعال می باشند. بوش و آاگ از معروف ترین و محبوب ترین برندهای فعال در حوزه ...
ادامه مطلب

چرا باید ماشین ظرفشویی بوش مدل sms88ti03e بخرم؟

اگر قصد خرید ماشین ظرفشویی بوش را دارید در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا یکی از بهترین مدل های این ماشین ظرفشویی را به شما معرفی کنیم.
ادامه مطلب

نصب ماشین ظرفشویی بوش مدل sms88ti03t

ابتدایی ترین چیزی که در مورد استفاده از لوازم خانگی وجود دارد بحث نصب و راه اندازی آنها می باشد. در صورتی که این مرحله از کار به درستی انجام شده باشد باعث تقویت و بهبود عملکرد این نوع لوازم خواهد شد. در این مطلب قصد داریم تا در مورد نصب ماشین ...
ادامه مطلب

برندهای ماشین ظرفشویی که در ایران کمتر میبینیم

شرکت های مختلفی در زمینه تولید لوازم خانگی از جمله ماشین ظرفشویی در سرتاسر جهان فعالیت می کنند. در این نوشتار قصد داریم تا برندهایی را در زمینه تولید ماشین ظرفشویی معرفی کنیم که کمتر در بازار کشورمان موجود هستند.
ادامه مطلب

آیا ماشین ظرفشویی زانوسی در حد و اندازه برندهای بوش و آاگ می باشد؟

یکی از برندهای موجود در بازار ایران که در زمینه لوازم آشپزخانه فعالیت می کند برند زانوسی است. این برند ایتالیایی نسبت به برندهای دیگر بازار مانند سامسونگ، بوش و آاگ کمتر شناخته شده است. از همین رو تصمیم گرفتیم که در این مقاله به معرفی ماشین ...
ادامه مطلب

نصب ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل d147

آیا قصد نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی را دارید؟ در نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ نصب  ماشین ظرفشویی موضوع بسیار مهمی در مورد این دستگاه است که در صورت عدم اجرای صحیح و اصولی منجر به عملکرد نامناسب دستگاه ...
ادامه مطلب

ارتباط خدمات پس از فروش با خرید یک ماشین ظرفشویی مناسب

آیا قصد خرید یک ماشین ظرفشویی مناسب را دارید؟ آیا برای انتخاب بهترین ماشین ظرفشویی دچار شک و تردید هستید؟ در این مطلب قصد داریم تا مهم ترین نکات در خرید ماشین ظرفشویی را عنوان کرده و به طور خاص در مورد خدمات پس ...
ادامه مطلب

شستن ظرفها توسط ماشین ظرفشویی به تمیزی کدبانو

امروزه دیگر بسیاری از خانواده ها فعالیت ظرف شستن را از فعالیت های روزمره خود حذف کرده اند. ظهور ماشین ظرفشویی باعث شده تا خانواده های بتوانند مقداری زیادی از زمان و انرژی خود را در طول شبانه روز ذخیره کنند و وظیفه شستن ظرفها را به ماشین ظرفشویی ...
ادامه مطلب

نصب ماشین ظرفشویی ال جی مدل d1452wf

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در مورد هر نوع لوازم خانگی وجود دارد مربوط به فرآیند نصب و راه اندازی آن می شود. ز جمله لوازمی که نصب و راه اندازی آن حائز اهمیت می باشد ماشین ظرفشویی است. از همین رو تصمیم گرفتیم که در این مقاله نصب و راه اندازی ...
ادامه مطلب

از ماشین ظرفشویی خود نگهداری کنید:

ماشین ظرفشویی از جمله وسایلی است که بخشی از امور نظافتی خانه را بر عهده دارد. شما قرار است شستن ظروف خود را به ماشین ظرفشویی بسپارید لذا این مسئله برای شما اهمیت زیادی دارد که کیفیت شست و شو بالا بوده و همچنین آسیبی به ظرف ها وارد نشود. اما ...
ادامه مطلب

فیلتر و آبپاش ماشین ظرفشویی را چگونه تمیز کنیم:

نگهداری از هر وسیله برقی بر روی سلامت آن تاثیر می گذارد. درست است که ماشین ظرفشویی مسئول شستن و تمیز کردن ظروف است اما اگر هر از گاهی محیط داخلی آن را به صورت اساس تمیز نکنید فکر می کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 1- ذرات ...
ادامه مطلب

راهنمای استفاده صحیح از ماشین ظرفشویی:

ماشین ظرفشویی یکی از وسایل برقی خانگی است که در سال های اخیر استقبال بیشتری از این وسیله شده است در نتیجه برندها مختلف در زمینه ساخت ماشین ظرفشویی فعالیت می کنند که از نظر کیفیت و کارایی با هم متفاوت هستند. در استفاده از ماشین ظرفشویی باید ...
ادامه مطلب

چگونه ماشین ظرفشویی را رسوب زدایی کنیم

نکته ای که همواره کارشناسان ما در شرکت فراز پشتیبان به آن تاکید می کنند این است که حتی اگر بهترین برند ماشین ظرفشویی را خریداری کنید اما مراقبت های لازم از آن را به عمل نیاورید، عمد مفید وسیله چندین سال کاهش پیدا خواهد کرد و به زودی شاهد ...
ادامه مطلب

ماشین ظرفشویی سامسونگ و تکنولوژی های آن:

در زمان خرید ماشین ظرفشویی شما با برندهای مختلفی روبرو می شوید و این سوال برای شما پیش خواهد آمد که کدام برند عملکرد بهتری دارد. امروزه ماشین ظرفشویی سامسونگ به عنوان معوف ترین بررند شناخته شده و این شهرت را به دلیل تطابق خود با آخرین فناوری ...
ادامه مطلب

با ماشین ظرفشویی ال جی بیشتر آشنا شوید

در سال های اخیر استقبال مردم از ماشین ظرفشویی بیشتر شده و همین مسئله منجر شد که برندهای مختلف تولید کننده انواع وسایل برقی خانگی، در زمینه طراحی و ساخت ماشین ظرفشویی نیز فعالیت کرده و هر یک سعی دارند با کمک طراحی های شیک و زیبا و استفاده ...
ادامه مطلب

طریقه حمل ماشین ظرفشویی

اسباب کشی همیشه یکی از دغدغه های مستاجران است و همواره این افراد باید نگران لوازم و وسایل خود باشند. در این میان برخی از لوازم حساس تر از بقیه بوده و در حمل آنها باید دقت بیشتری کرد. از جمله این لوازم می توان به ماشین ظرفشویی اشاره داشت. ...
ادامه مطلب

اشتباهاتی که بازدهی ماشین ظرفشویی را کم می کند

در سال های اخیر استفاده از ماشین ظرفشویی بیشتر شده است چرا که آمار جمعیت خانم های شاغل در بیرون از منزل در حال افزایش است. در نتیجه این وسیله نقش مهمی برای این افراد دارد. به همین دلیل نه تنها باید ماشین ظرفشویی از برند معتبر خریداری شود ...
ادامه مطلب

آیا ماشین ظرفشویی آب زیادی مصرف میکند؟

ماشین ظرفشویی از جمله لوازم خانگی مدرن است که به کمک خانواده ها آمده و کار شست و شوی ظروف را بسیار ساده و راحت کرده است. اما معمولا کسانی که قصد خرید ماشین ظرفشویی را دارند این سوال را می پرسند که آیا ماشین ظرفشویی آب زیادی مصرف می کند؟ در ...
ادامه مطلب

مقایسه برترین ماشین ظرفشویی های 2018

خرید و انتخاب ماشین ظرفشویی نیاز به دقت و توجه به برخی نکات دارد. با توجه به تعدد مدل های موجود در حوزه ماشین ظرفشویی تصمیم گرفتیم تا در این مطلب تعدادی از برترین ماشین ظرفشویی های موجود در بازار در سال 2018 را معرفی کرده و به مقایسه آنها ...
ادامه مطلب

مقایسه انواع مدل های ماشین ظرفشویی 2018

ماشین ظرفشویی با ظهور خود توانست به راحتی بیشتر خانواده ها و به ویژه بانوان در منزل کمک کند و باعث صرفه جویی در زمان شود. با گذشت زمان شرکت های زیادی در این حوزه وارد شده و اقدام به تولید انواع ماشین های ظرفشویی نمودند. در این مطلب قصد داریم ...
ادامه مطلب

4 ماشین ظرفشویی برتر سال 2018

شستن ظرف یکی از کارهای منزل است که بسیاری از افراد از آن نفرت داشته و این کار برایشان آزاردهنده است. ضمن اینکه شستن ظرف ها وقت زیادی را نیز از اعضای خانواده تلف می کند. یکی از لوازمی که کار شستن ظرف را راحت تر کرده و باعث صرفه جویی در وقت ...
ادامه مطلب

تفاوت های اصلی ماشین های ظرفشویی در برند های مختلف

ماشین ظرفشویی از جمله مدرن ترین لوازم خانگی است که در سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و در خانه بسیاری از مردم شاهد استفاده از این وسیله مفید هستیم. ماشین ظرفشویی باعث شده که کار شستن ظرف ها بسیار ساده تر از قبل شده و زمان و انرژی ...
ادامه مطلب

عیب یابی ماشین ظرفشویی(قسمت دوم)

با توجه به این که در سال های اخیر استفاده از ماشین ظرفشویی در بین خانواده ها افزایش یافته است لذا لازم است که شما از عیب های احتمالی درا ین وسیله آگاهی داشته باشید تا در صورت رخ دادن مشکل بتوانید خودتان آن رارفع نموده و یا این که به تعمیرکار مراجعه ...
ادامه مطلب

عیب یابی ماشین ظرفشویی

روزی ماشین ظرفشویی شما خراب شده و نیاز به تعمیرات داشته باشد. در این زمان در صورتی که شما قادر به عیب یابی ماشین ظرفشویی باشید شاید بتوانید خودتان مشکل رخ داده را رفع کنید. به همین دلیل در این مقاله به بررسی ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی - بخش سوم

لباسشویی، ماشین لباسشویی،تعمیر ماشین لباسشویی
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی قسمت دوم

اعم از اینکه ماشین ظرفشویی یک بازوی اسپری کننده در پایین داشته باشد یا همچنین ترکیبی از دومین بازوی اسپری کننده در وسط یا بالا داشته باشد
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی قسمت دوم

تعمیر ماشین ظرفشویی - ماشین ظرفشویی
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی

تعمیر ماشین ظرفشویی - ماشین ظرفشویی
ادامه مطلب

چگونگی تعمیر ماشین ظرفشویی که ظرف‌ها را تمیز نمی‌کند

گر ظرف‌ها شسته نمی‌شوند و به اندازه کافی خوب آبکشی نمی‌‌شوند،فشار کم آب در بازوهای اسپری کننده می‌تواند منجر به ایراد شود. شما باید درزگیر محفظه تخلیه بالایی را بررسی کنید. درست بالای محرک چرخش در پایین لگن ظرفشویی محفظه‌ی ...
ادامه مطلب

چگونگی تعمیر ماشین ظرفشویی در حالتی که روشن نمی‌شود

اگرچه ممکن است تعمیر ماشین ظرفشویی توسط خودتان ترسناک به نظر برسد، اما به اندازه‌ای که فکر می‌کنید دشوار نیست. مسلما به اندازه‌ی تماس گرفتن با تکنسین سرویسکار، گران قیمت نیست. در اینجا یک راهنما برای تعیین اینکه چه قطعه‌ای منجر ...
ادامه مطلب

چگونگی تعمیر نشتی در یک ماشین ‌ظرفشویی - 2

اگر نشتی از ماشین ظرفشویی ما به نظر می‌رسد که از جلوی ماشین نشئت می‌گیرد، قسمت‌هایی را بررسی کنید که در آنها صابون ظرفشویی و/یا دستگاه آبکشی را قرار می‌دهید. گاهی اوقات این قطعات به درون پنل ماشین ظرفشویی پیچانده خواهند شد و ...
ادامه مطلب

چگونگی تعمیر نشتی در یک ماشین ‌ظرفشویی

پمپ واقع شده در پایه بخش داخلی ماشین ظرفشویی، به آب واردشونده به بازوهای اسپری‌کننده فشار وارد می‌کند، و در برخی ماشین‌های ظرفشویی آب کثیف را نیز به بیرون پمپ می‌کند. محفظه پمپ در یک درزگیر لاستیکی، مهروموم شده در پایین ماشین‌ظرفشویی، ...
ادامه مطلب

چگونگی تعمیر ماشین ظرفشویی در حالتی که روشن نمی‌شود(بخش دوم)

برروی پنل کنترل شما یک سوئیچ وجود دارد که برای انتخاب نوع چرخه‌ای که می‌خواهید ماشین ظرفشویی انجام دهد استفاده می‌شود، مانند "شستن سریع" یا "کم آب، صرفه‌جویی در مصرف انرژی". در برخی مدل‌ها، اگر این سوئیچ بخشی ...
ادامه مطلب

راهنمای خرید ماشین ظرفشویی - 3

در مقالات راهنمای خرید ماشین ظرفشویی(1) و راهنمای خرید ماشین ظرفشویی(2) به معرفی نکاتی هنگام خرید ماشین ظرفشویی پرداختیم. در این مقاله آخر به ادامه این نکات می پردازیم.مقایسه خرید ماشین ظرفشویی در راهنمای خرید ماشین ظرفشوییبرای ...
ادامه مطلب

ظرفیت ماشین ظرفشویی در راهنمای خرید ماشین ظرفشویی

تمام ماشین های ظرفشویی پیشخوان تقریباً هم اندازه هستند زیرا آنها تحت یک مقیاس ارتفاع استاندارد در یک فضا با ضخامت 24 اینچ طراحی شده اند.اگر شما یک مدل اروپایی را مدنظر دارید، ظرفیت آن را دوباره بررسی کنید تا اطمینان یابید که اندازه آن کوچکتر ...
ادامه مطلب

چگونه بهترین ماشین ظرفشویی را خریداری بکنیم؟

این راهنمای خرید ماشین ظرفشویی به دور از تعصب به شما کمک خواهد کرد که از میان گزینه های مختلف، ماشین ظرفشویی را انتخاب کنید که برای شما مناسب است.زمانی که به دنبال خرید بهترین ماشین ظرفشویی هستید، طیف گسترده ای از مدل ها با ...
ادامه مطلب

آیا بازوهای پاششی ماشین ظرفشویی به خوبی کار نمی کنند؟

در تعمیر ماشین ظرفشویی اگر ماشین ظرفشویی شما در گذشته به خوبی کار می کرده است و ناگهان ظرف های شما پس از تکمیل چرخه های ماشین ظرفشویی به خوبی تمیز نمی‌شوند، به چرخش بازوهای پاششی در طی چرخه شستشو گوش دهید ( این بازوها معمولاً در زیر ماشین ظرفشویی ...
ادامه مطلب

آیا ماشین ظرفشویی خوب نمی شوید و لکه برجای می گذارد؟

برای تعمیر ماشین ظرفشویی در حالتیکه ماشین ظرفشویی شما لکه یا ته مانده های سفید بر روی ظروف برجای می گذارد، این نکات ساده‌‌ی زیر را امتحان بکنید.اگر ماشین ظرفشویی شما کار انجام شستن ظروف را ضعیف انجام می دهد، اطمینان یابید که هیچ ...
ادامه مطلب

ماشین ظرفشویی چگونه کار می کند؟

برای تعمیر ماشین ظرفشویی در ابتدا باید بدانید علیرغم جادویی که ماشین ظرفشویی در آشپزخانه انجام می دهد، کارکرد ماشین ظرفشویی نسبتاً ساده است. این ماشین لزوماً یک جعبه آبگیر است که آب گرم و کف را به ظروف پاشش می کند، آب کثیف را تخلیه می کند، و پس ...
ادامه مطلب

ماشین ظرفشویی شما آبکشی نمی کند؟

در تعمیر ماشین ظرفشویی در این حالت، پس از یک چرخه، یک استخر از آب تمیز که درون حمام باقی می ماند طبیعی است. مقدار بیش از حد آب نشان دهنده کارکرد نادرست پمپ، مسدود شدن شلنگ تخلیه یا خطوط مسدود شده محفظه آبکشی است.اگر کثیفی از شکاف هوا فوران ...
ادامه مطلب

ماشین ظرفشویی پر نمی شود؟

تعمیر ماشین ظرفشویی در حالتیکه ماشین ظرف شویی شما کار می کند اما پر نمی شود، می تواند مربوط به سیستم تأمین آب باشد یا اینکه ماشین ظرفشویی خیلی زود ظرف ها را آبکشی می کند.1.    اطمینان یابید که منبع آب روشن است. شیر توقف ...
ادامه مطلب

چگونه یک ماشین ظرفشویی را تعمیر و عیب یابی بکنیم؟

تعمیر و عیب یابی ماشین ظرفشویی شامل کار نکردن ماشین ظرفشویی، پر نشدن یا عدم آبکشی از رایجترین مشکلات ماشین‌های ظرفشویی است. در این مقاله یاد می‌گیریم چگونه این مشکلات را برطرف و همچنین چگونه یک ماشین ظرفشویی کار می‌کند.شما می‌توانید ...
ادامه مطلب

بهترین ویژگی‌های ماشین‌های ظرفشویی

با توجه به گزارشات مصرف کنندگان، بالاترین رتبه‌ی تولید کنندگان ماشین‌های ظرفشویی سازندگان اروپایی بوش  و مییل  و تولید کنندگان آمریکایی کنمور  و کیچن‌اید  هستند. سری کنمور ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی میدیا مدل WQP6-3602F

ماشین ظرفشویی رومیزی میدیا مدل WQP6-3602F که در دو رنگ سفید و نقره ای دربازار موجود است دارای قیمتی مناسب ، ظاهری ساده و شیک و کیفیتی مطلوب است .شرکتمیدیا شرکتی چینی است که محصولات خود را به سرتا سر جهان ارسال میکند و ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC75

ماشین ظرفشویی ال جی مدل  DC75 با ظاهری متفاوت ، کیفیتی بالا و برندی خوش نام یکی از پر فروش ترین محصولات این برند است که برای خانواده های امروزی بسیار مناسب است . ال جی یکی از معروف ترین و پر طرفدار ترین برند های وسایل برقی آشپزخانه در کشور ایران ...
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی هاردستون مدل DWM0601

ماشین ظرفشویی هاردستون مدل DWM0601 با ظاهری متفاوت ، کیفیتی بالا ، سایز کوچک و برندی خوش نام یکی از پر فروش ترین محصولات این برند است که برای خانه های یک و دونفره بسیار مناسب است .ظاهر این دستگاه تغریبا هیچ شباهتی به یک  ادامه مطلب

معرفی و تعمیر ماشین ظرفشویی ال جی DC65

ال جی یکی از معروف ترین و پر طرفدار ترین برند های وسایل برقی آشپزخانه در کشور ایران است که تا به امروز تعمیر ظرفشویی های با کیفیت و با دوام وارد بازار ایران ...
ادامه مطلب

مقایسه دو مدل از ظروفشویی های برند بوش

در این مقاله قصد داریم دو مدل SMS88TI01E و SMS88TI03E از برند محبوب بوش را با هم مقایسه کنیم . نقاط قوت و ضعف هر مدل ذکر شده به مشخصات و ویژگی های آنها اشاره میشود.
ادامه مطلب

معرفی ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45

ماشین ظرفشویی آل جل مدل DC45 دارای 14 نفر ظرفیت و برای خانواده های متوسط تا بزرگ و کسانی که مهمانی های بزرگ برپا می کنند بسیار مناسب است این تعمیر ...
ادامه مطلب

معرفی ماشین ظرفشویی ایندزیت مدل DFP58T94AEU

برند ایندزیت در ایران خیلی شناخته و محبوب نیست و بسیاری از ایرانیان آن را نمیشناسند اما باید ذکر کرد که برند ایندزیت یککی از برند های معتبر اروپایی و ساخت کشور ایتالیا است که بسیاری از لوازم برقی آشپزخانه را توید میکند . این برند در کشور های ...
ادامه مطلب

معرفی ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS58N46TR

ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS58N46TR با ظرفیت بیش از 12 نفر جزو رده تعمیر ماشین ظرفشویی های مبله وبزرگ قرار میگیرد که برای خانواده ...
ادامه مطلب

معرفی ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS51E28EU

معرفی ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS51E28EU
ادامه مطلب

معرفی ماشين ظرفشويي سامسونگ مدل D162

معرفی ماشين ظرفشويي سامسونگ مدل D162
ادامه مطلب

معرفی ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI01E

معرفی ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI01E
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی آ ا گ (AEG ) - فراز پشتیبان

تعمیر ماشین ظرفشویی آ ا گ (AEG ) - فراز پشتیبان
ادامه مطلب

ظرفشویی بوش

ظرفشویی بوش
ادامه مطلب

تعمیرماشین ظرفشویی ال جی (LG) :: تعمیرگاه مرکزی

تعمیرماشین ظرفشویی ال جی (LG)
ادامه مطلب

تعمیر و عیب یابی ماشین ظرفشویی :: تعمیرگاه مرکزی

تعمیر و عیب یابی ماشین ظرفشویی
ادامه مطلب

تعمیر ظرفشویی الکترولوکس :: تعمیرگاه مرکزی

تعمیر ظرفشویی الکترولوکس
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی نف (NEFF) :: تعمیرگاه مرکزی

تعمیر ماشین ظرفشویی نف (NEFF)
ادامه مطلب

تعمیر ماشین ظرفشویی :: تعمیرگاه مرکزی

تعمیر ماشین ظرفشویی :: تعمیرگاه مرکزی
ادامه مطلب