کارکرد یخچال ها و فریزرها

یک یخچال فریزر چگونه کار می کند؟

کارکرد یخچال ها و فریزرها  و نیز تهویه کننده های هوا، پمپ های حرارتی، و وسایل دیگر که تولید “سرما” می کنند; از اصول اولیه سرمایش برای استخراج هوای سرد استفاده می کنند; برای حذف حرارت از هوا، کمپرسور مبرد را از درون لوله کشی های مسی بین چگالنده و کویل تبخیرکننده عبور می دهد; که هر دو درون دستگاه قرار دارند;
چرخه این تبرید در داخل سیستم بسته ( پلمپ شده) سرمایش پیوسته را فراهم می آورد; زیرا از مایع با فشار و دمای بالا به مایع و بخار با دما و فشار پایین تغییر می کند و سپس دوباره گرما جذب می کند.

برای اینکه از نظر فنی به خاطر بسپارید که چگونه کار می کند; در اینجا فرآیند کاری آن آمده است; بخار سرد از تبخیرکننده توسط کمپرسور حرکت داده می شود و سپس به بخار با دما و فشار بالا متراکم می شود و به چگالنده پمپاژ می شود.
در چگالنده، گاز با دما و فشار بالا با حرکت هوای سرد درون کویل های چگالنده حرارت خود را از دست می دهد; با اتمام این کار، بخار به مایع فشار بالا تبدیل می شود; که با حرکت به یک دستگاه سنجشی سردتر می شود; که در آن دوباره به گاز با دما و فشار پایین تبدیل می شود; و مایع فرآیند سرمایشی را بار دیگر شروع می کند.

محفظه داخلی یخچال و فریزر لزوماً جعبه ای است; که به گونه ای عایق بندی شده است که حرارت کمی از هوای خارج جذب می شود; و هوای سرد بسیار کمی اجازه خروج را پیدا می کند;
نحوه کارکرد یخچال ها و فریزرها اینگونه است که هوای سرد شده را به بخش فریزر انتقال می دهند; از اینجا، هوای سرد می تواند درون یخچال عبور کند تا هوای سرد داخل را حفظ کند; کنترل ها، مقدار هوای عبوری از فریزر به درون یخچال را تنظیم می کنند.

یخچالامروزه، اکثر یخچال ها بدون برفک هستند; آنها دارای سیستم های یخ زدایی هستند، به گونه ای که نیازی به خارج کردن هیچ چیز از درون فریزر برای ذوب کردن یخ داخل آن نیست; یک سیستم یخ زدایی خودکار شامل یک تایمر، یک سوئیچ محدودکننده و یک گرمکن است; که یخ را ذوب می کند.

آشنایی با چگونگی کارکرد یخچال ها و فریزرها باعث می شود; که هنگام احتیاج به تعمیر و عیب یابی آنها با مشکلات کمتری مواجه شوید.

مطالب مرتبط