چگونگی تعمیر ماشین ظرفشویی که ظرف‌ها را تمیز نمی‌کند

۱-درزگیر محفظه‌ی تخلیه بالایی برای تعمیر ماشین ظرفشویی

اگر ظرف‌ها شسته نمی‌شوند و به اندازه کافی خوب آبکشی نمی‌‌شوند،فشار کم آب در بازوهای اسپری کننده می‌تواند منجر به ایراد شود. شما باید درزگیر محفظه تخلیه بالایی را بررسی کنید. درست بالای محرک چرخش در پایین لگن ظرفشویی محفظه‌ی تخلیه‌ی مدور به همراه درزگیر در اطرافش وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که بدون هیچ گونه آشغال چسبیده شده در پیرامونش محکم وصل است. یا اگر شکسته است، آن ناحیه را تمیز کنید و بدون پیچاندن آن یک درزگیر جدید بگذارید.

ماشین ظرفشویی

۲-بازوی اسپری کننده برای تعمیر ماشین ظرفشویی

اعم از اینکه ماشین ظرفشویی یک بازوی اسپری کننده در پایین داشته باشد یا همچنین ترکیبی از دومین بازوی اسپری کننده در وسط یا بالا داشته باشد، آب و ماده پاک‌کننده از بازوی اسپری کننده با قدرت به ظرف‌ها پاشیده می‌شوند. اگر بازوی اسپری کننده از پلاستیک ساخته شده باشد، می‌تواند کج شده باشد یا ترک برداشته باشد. اگر یک بازوی اسپری کننده‌ی فلزی باشد، ممکن است در درزها باز شده باشد یا خم شده باشد. برخی از حفره‌های در هر نوع بازوی اسپری کننده می‌توانند مسدود شوند. ابتدا، اطمینان حاصل کنید که بازوهای اسپری کننده قادر به حرکت بصورت یکنواخت و آزادانه در حلقه‌های بلبرینگ‌ و قلاب‌های نصب‌شان هستند.

سپس بازوهای اسپری کننده‌ را بردارید و بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که آنها صاف و بدون ترک هستند. حفره‌ها را بررسی کنید و اگر مسدود هستند آنها را تمیز کنید. تمیز کردن حفره‌ها می‌تواند یک کار خسته کننده باشد، بنابراین فقط تعویض بازوهای اسپری کننده مسدوده شده را درنظربگیرید. حفره‌های مسدود شده یک نشانه است برای بررسی کردن اینکه آیا در سیستم فیلتر مشکلی وجود دارد که منجر به ورود آشغال به بازوها در وهله اول شده است.

۳-ایستگاه بارانداز  برای تعمیر ماشین ظرفشویی

خروج ظروف کثیف از ماشین ظرفشویی می‌تواند به دلیل خرابی بازوی اسپری کننده مرکزی، متصل شده به چنگک بالایی در برخی ماشین‌های ظرفشویی، باشد. این بازو آبش را از یک ایستگاه بارانداز به همراه زبانه‌ها و دو خروجی، در لوله مخزن آب در عقب ماشین‌ظرفشویی، می‌گیرد. این باید به بازوی اسپری کننده در سمت پایین چنگک بالایی هنگامیکه شما آن چنگک را به همه طرف می‌لغزانید وصل باشد. ابتدا، بررسی کنید که ایستگاه بارانداز به لوله مخزن آب محکم وصل شده باشد. سپس زبانه‌ها را حرکت دهید تا اطمینان حاصل کنید که آنها به راحتی باز و بسته می‌شوند. اگر زبانه‌های منعطف نیستند یا هر قطعه پلاستیکی ترک خورده‌ای وجود دارد، آنها را تعویض کنید.
بعد از بررسی موارد فوق برای تعمیر ماشین ظرفشویی خود و در صورت عدم نتیجه گیری با تعمیرکاران متخصص ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط