چگونه نشتی ماشین لباسشویی را تعمیر بکنیم؟

۱-شلنگ ها

برای تعمیر ماشین لباسشویی در این موضوع شلنگ ها محتمل ترین عوامل نشت در یک ماشین لباسشویی هستند; شلنگ هایی وجود دارند که آب را به ماشین لباسشویی می آورند، که به منبع آب اصلی منزل شما متصل می شوند; این شلنگ ها معمولاً در قسمت پشت ماشین لباسشویی قرار دارند، بنابراین به این قسمت نگاهی بکنید و ببینید آیا شیر آب نشتی دارد یا نشتی ناشی از سوراخ یا شل بسته شدن شلنگ است;

همچنین در هنگام تعمیر ماشین لباسشویی در قسمت پشت ماشین لباسشویی شلنگ آبی وجود دارد که آب را تخلیه می کند; اتصال را بررسی بکنید و شلنگ را برای یافتن سوراخ بررسی کنید; و همچنین محل اتصال شلنگ تخلیه به مجرای خروجی منزل خود را بررسی کنید; برخی اوقات آب از شلنگ تخلیه می آید; که آب را از لوله خارج می کند; لطفاً توجه کنید: تلاش برای مهر و موم کردن شلنگ تخلیه لباسشویی به درون لوله بجای حل مشکلات، مشکلات بیشتری را به همراه خواهد داشت; اگر هیچ شلنگ خارجی نشتی نداشت، شلنگ هایی که آب را به درون ماشین لباسشویی می برند بررسی کنید;

اگر نشتی در طی چرخه پرکردن دستگاه رخ دهد، دستگاه را از برق بکشید، درپوش یا کابینت را بردارید; تا اتصالات لوله ورودی به تیوب را بررسی کنید; آیا لوله ترک برداشته یا ساییده شد؟ همچنین شما می توانید به دنبال نشتی در بخش های نزدیک به ورودی آب نظیر سیفون تخلیه یا مونتاژ تزریق تیوب باشید; یک علت دیگر برای نشتی ها در طی چرخه پرکردن، ناحیه اطراف پخش کننده ماده شوینده باشد، زیر برخی از ماشین های لباسشویی با بارگذاری از جلو آب را از طریق این ناحیه ارسال می کنند;

آیا نشتی شما در طی چرخه های شستشو یا آبکشی رخ می دهد؟ اگر اینگونه است ناحیه ای که بایستی بررسی کنید، شلنگ متصل کننده تیوب به پمپ است، که معمولاً در پشت پانل جلویی، پشت پانل عقبی، یا در داخل کابینت یافت می شود; ببینید آیا گیره ها و اتصالات شل یا خراب نشده باشند، و همچنین خود شلنگ ها را برای ترک ها یا سوراخ ها بررسی کنید;

ماشین لباسشویی۲-پمپ

اگر دستگاه شما در طی چرخه شستشو یا آبکشی نشتی دارد، پمپ آبکشی ممکن است منبع آن باشد; بسته به مدل دقیق دستگاه شما، یک تسمه ممکن است پمپ آبکشی شما را به حرکت درآورد، آبکشی می تواند دارای یک پمپ الکتریکی باشد; یا ممکن است پمپ راه انداز مستقیم باشد; در هر حالت، پمپ آبکشی به یک شلنگ خروجی متصل خواهد بود که آب را از طریق شلنگ ورودی از تیوب خارج می کند; همچنین یک خروجی برای شلنگ گردش کننده وجود داشته باشد; جهت تعمیر ماشین لباسشویی آن را از برق بکشید; و پمپ آبکشی واقع در پانل پشتی یا جلویی را بیابید، که به موتور محرک یا چارچوب اصلی متصل است; اگر هیچ کدام از گیره های شلنگ اطراف پمپ شل نشده باشد; و هیچ کدام از شلنگ ها نشتی نداشته باشند، ممکن است نیاز به تعویض خود پمپ باشد;

۳-واشر پوشش تیوب

برای تعمیر ماشین لباسشویی که در طی چرخه های شستشو یا خشک کردن دارای نشتی است; ممکن است نیاز به یک واشر پوشش تیوب داشته باشد; ماشین لباسشویی را از برق بکشید; درب آن را از بالا بلند کنید یا درب جلویی را باز کنید; به دنبال لکه های آب یا مواد شوینده باقی مانده بر روی عایقی که تیوب خارجی را از پوشش تیوب جدا می کند بگردید; واشر پوشش تیوب در اطراف بالای تیوب قرار دارد;

۴-شیر ورودی آب

زمانی که نشتی از پشت ماشین لباسشویی و در طی چرخه پر کردن رخ دهد، شما می توانید شیر ورودی آب را بررسی کنید; و اتصالات و گیره های شلنگ را محکم کنید، و به دنبال ترک یا خرابی خود شیر بگردید; شما شیر ورودی آب را در پشت ماشین لباسشویی خواهید یافت; ماشین لباسشویی را از برق بکشید، و پانل پشتی را در بیاورید و یا پانل بالایی لباسشویی را بردارید; در صورت نیاز شیر را تعویض کنید و شلنگ ها و گیره ها را محکم کنید;
اگر مشکل مربوط به هیچ یک از موارده فوق نبود، برای تعمیر ماشین لباسشویی بهترین کار تماس با تعمیرکار است;

مطالب مرتبط