چگونگی تعمیر ماشین لباسشویی که تکان نمی‌خورد(بخش سوم)

۷-موتور محرک در تعمیر ماشین لباسشویی

موتور محرک چیزی است که به انتقال برق می‌رساند تا تکان دهنده به حرکت درآید. یک موتور که  وز وز یا هوم هوم می‌کند در تکان خوردن آن مشکلی وجود دارد. تسمه یا اتصال کننده محرک را بردارید و اگر موتور همچنان هوم هوم یا وز وز می‌کند، پس نیاز دارد که تعویض شود. اگر موتور موتور هیچ صدای ایجاد نمی‌کند، پس ممکن است برق وارد آن نشده باشد. این کاری که شامل بررسی ولتاژ زنده می‌شود و باید به یک تکنسین با تجربه سپرده شود

۸-تایمر در تعمیر ماشین لباسشویی

تایمر یکی از کنترل‌ها برای به کارانداختن موتور محرک است. به ویژه، تایمر ولتاژ صحیح را به موتور برای چرخش تکان دادن ارسال می‌کند. بنابراین اگر برای چرخه شستشو هیچ برقی در موتور محرک وجود ندارد، این می‌تواند به این دلیل باشد که تایمر آسیب دیده است یا شکسته است. ماشین را از برق بکشید، از طرح سیم‌کشی مدل ماشین‌تان برای پیدا کردن ترمینال‌های تایمر که از موتور برق می‌گیرند استفاده کنید، و از مولتی متر برای بررسی اتصال تایمر در ترمینال‌های آن استفاده کنید

ماشین لباسشویی۹-سوئیچ سرپوش۱ در تعمیر ماشین لباسشویی

هنگامیکه سرپوش بالایی ماشین لباسشویی باز است، مدار موتور کار نخواهد کرد. این ویژگی ایمنی برای جلوگیری از صدمات جدید بسیار مهم است، و شما نباید آن را نادیده بگیرید. اگر سوئیچ سرپوش شکسته باشد، ماشین کار نمی‌کند، و تعمیر صحیح است. با پیدا کردن محرک سوئیچ سرپوش کار را شروع کنید: این از طرح سرپوش پیروی خواهد کرد، هنگامیکه سرپوش را می‌بندید، آن را در شکاف متناظر برروی بالای بدنه‌ی ماشین لباسشویی منطبق کنید. پشت زا زیر این روزنه سوئیچ سرپوش وجود خواهد داشت. برخی مدل‌های ماشین لباسشویی ممکن است از یک سوئیچ سرپوش مغناطیسی استفاده کننده که از یک محرک مکانیکی برای لغزاندن آن استفاده نمی‌کند.

این ماشین‌های لباسشویی یک آهن‌ربا در سرپوش دارد که هنگامیکه سرپوش بسته است سوئیچ را به کار خواهند انداخت. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و ببینید آیا مکانیسم سوئیچ توسط یک اهرم یا محرک هنگامیکه سرپوش بسته است دچار لغزش می‌شود یا نه. سیم‌ها را از سوئیچ جدا کنید و از مولتی‌متر برابر بررسی اتصال الکتریکی استفاده کنید. اگر سوئیچ به مدار موتور برق نرساند سپس شما باید آن را تعویض کنید. اگر سوئیچ با این وجود متصل باشد، سپس نیاز خواهید داشت که سوئیچ سلکتور و مابقی مدارات موتور را برای دقیق مشخص کردن مشکل بررسی کنید

۱۰-سوئیچ سلکتور در تعمیر ماشین لباسشویی

برخی ماشین‌های لباسشویی سرعت موتور محرک را ازطریق یک سوئیچ سلکتور کنترل می‌کنند. اگر ماشین اینگونه است، شما حدس می‌زنید که این سوئیچ همان چیزی است که مانع تکان خوردن می‌شود، دستگاه را از برق بکشید و با مولتی متر اتصال آن را بررسی کنید. شما می‌توانید ترمینال‌ها را برای بررسی طرح سیم‌کشی مدل‌ ماشین‌تان جدا کنید

۱۱-سوئیچ سطح آب در تعمیر ماشین لباسشویی

موتور محرک، که برای تکان دادن برق تولید می‌کند، برای شروع به کارکردن از طریق تماس‌ها در سوئیچ سطح آب سیگنال دریافت می‌کند. هنگامیکه لگن به اندازه کافی پر می‌شود برای به لغزش درآوردن سوئیچ سطح آب آن سیگنال ایجاد می‌شود. بنابراین اگر ماشین لباسشویی با آب پر شده باشد اما تکان نخورد، منطقی است اطمینان حاصل شود که آیا سوئیج سطح آب کار می‌کند یا نه. شما می‌توانید ماشین را از برق بکشید و با استفاده از طرح سیم‌کشی مدل ماشین لباسشویی‌تان و مولتی‌متر اتصال ترمینال‌های سوئیچ سطح آب را بررسی کنید. بررسی برق برای موتور محرک و سوئیچ سرپوش و تایمر به یک تکنسین سرویس‌کار نیاز دارد، زیرا با ولتاژ زنده درگیر است.
اگر با رعایت نکات بالا موفق به تعمیر ماشین لباسشویی خود نشدید با همکاران ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط