چگونگی تعمیر ماشین لباسشویی در حالتیکه در حین پر شدن تخلیه میشود

دریچه ورودی آب

برای چرخه‌های شستن و آبکشی کردن ازطریق دریچه ورودی آب، آب وارد ماشین لباسشویی شما می‌شود; بنابراین اگر لگن بعد زمانی که باید تخلیه شود، درحال پر شدن باشد; این امر می‌تواند درنتیجه‌ی یک شکستگی در دریچه ورودی آب می‌باشد; پس از اینکه پر شدن لگن به اتمام رسید ماشین لباسشویی را از برق جدا کنید; اگر همچنان آب به وارد شدن به لگن ادامه دهد، درنتیجه دریچه ورودی آب شکسته است; اگر در وضعیت از برق جدا شده ماشین لباسشویی ورود آب متوقف شود; پس یک مشکل الکتریکی در جای دیگر در دستگاه وجود دارد. در این مورد، سوئیچ سطح آب، تایمر، برد کنترل الکترونیکی، یا سوئیچ فشار را کنترل کنید.

ماشین لباسشویی
سوئیچ سطح آب یا سوئیچ فشار و لوله سرپیچ هوا

برای تعمیر ماشین لباسشویی گاهی اوقات یک نقص در دستگاه‌های استفاده شده برای اندازه‌گیری سطح آب می‌تواند باعث شود لگن در طول زمانی که صرفا باید تخلیه شود به پر شدن ادامه دهد; در اینجا چگونگی اندازه‌گیری سطح آب مطرح می‌شود;
یک لوله سرپیچ هوا یا شلنگ هلالی شکل تا لگن وجود دارد; فشار در لگن درحال پر شدن، هوای داخل این لوله را فشرده می‌کند; هنگامیکه لگن به اندازه‌ کافی پر است; هوای داخل لوله یک دیافراگم را به سمت سوئیچ سطح آب هُل می‌دهد; و سپس سوئیچ سطح آب ورودی را خاموش می‌کند، و جریان آب متوقف می‌شود; یک نشتی یا انسداد در لوله این فرآیند را خراب می‌کند; زیرا فشار هوا هرگز به اندازه کافی قدرت ندارد که بتواند دیافراگم را هل دهد; یک نقص در سوئیچ نیز می‌تواند به این معنا باشد که ورودی آب در زمانی که آب باید تخلیه شود خاموش نمی‌شود;

با جداکردن ماشین لباسشویی از برق و پیداکردن لوله سرپیچ هوا، که در پشت صفحه کنترل قرار می‌گیرد; و اینکه بین لگن و سوئیچ سطح آب کار می‌کند، تشخیص عیب را شروع کنید; شلنگ را جداکنید و زیر آب قرار دهید، یک انتهای آن را محکم ببندید; و در انتهای دیگر آن بدمید و وجود حباب‌های هوا را بررسی کنید; آیا لوله با چیزی مسدود شده است؟ سرتاسر لوله را با یک چراغ قوه نگاه کنید یا سرتاسر طول آن را لمس کنید; ترک خوردگی یا لکه‌های ساییده شده را بررسی کنید. اگر شلنگ سرپیچ هوا سالم بود، یا هنگامیکه آن را تمیز کردید یا تعویض کردید، سوئیچ سطح آب را نیز بررسی کنید; آیا نشانه‌هایی مبنی بر اینکه مکانیک سوئیچ خراب باشد یا مسدود شده باشد وجود دارد؟

برای بررسی اتصال مدارهای سوئیچ آب، اجازه دهید ماشین لباسشویی‌تان تا سطح مناسب پر شود; و سپس آن را از برق جداکنید. با بررسی کردن نمودار سیم‌کشی مدل ماشین لباسشویی‌تان، سوئیچ فشار و نقاط اتصال برروی آن که دریچه ورودی آب را کنترل می‌کنند را پیدا کنید. آن سیم‌ها را بکشید و درحالیکه لگن همچنان پر است آنها را با مولتی-متر بررسی کنید. اگر مقاومت بی نهایت باشد، سوئیچ سطح آب سالم است; درغیراینصورت، نیاز دارد که تعویض شود; اگر دستگاه شما یک ماشین لباسشویی کنترل الکترونیکی باشد، سوئیچ سطح آب می‌تواند زیر لگن در مجاورت فاضلاب باشد.

اگر مشکلتان با هیچ یک از آیتمهای فوق حل نشد، برای تعمیر ماشین لباسشویی بهترین کار تماس با تعمیرکار است.

مطالب مرتبط