آیا ماشین لباسشویی به درستی آبکشی نمی کند؟

در تعمیر ماشین لباسشویی اگر ته نشین آلودگی‌ها بر روی لباس های شما یا در دستگاه ماشین لباسشویی پس از یک گردش باقی بمانند، این مشکل می تواند علت های متعددی داشته باشد; ابتدا، اطمینان یابید که ماشین لباسشویی به درستی کار می کند- مقدار مناسبی از پودر را در ظرف قرار دهید، بیش از اندازه در آن لباس نریزید، و غیره; دستورالعمل کارخانه را برای این اطلاعات مطالعه کنید; تنها یک بار زیاد می تواند منجر به شستشوی نادرست شود;

اگر این نوع مسائل علت مشکل نباشند، یک احتمال این است که آب شستشو به داخل محفظه شستشو نمی رود یا اینکه به خوبی آب را تخلیه نمی کند;

۱- شیرهای تأمین را بررسی کنید; اطمینان یابید که شیرهای تأمین کننده آب که به شلنگ های تأمین وصل هستند بدون گرفتگی باشند;

۲- اطمینان یابید که شلنگ های تأمین پیچ نخورده باشند;

۳- شلنگ تخلیه را بررسی کنید تا اطمینان یابید که ماشین کاملاً تخلیه می شود; یک انسداد می تواند سبب شود که آب تخلیه کثیف دوباره برگردد و در محفظه شستشو باقی بماند; در حین شستشو به ماشین لباسشویی نگاه کنید و اطمینان یابید که پس از هر چرخه شستشو و آبکشی محفظه خالی از آب می شود;

۴- اطمینان یابید که شلنگ تأمین کننده آب سرد مسدود نباشد; شلنگ را از شیر جدا کنید و سپس آن را از ماشین لباسشویی خارج کنید; انتهای آن را در یک سطل قرار دهید و دوباره شیر آب را باز کنید; این شلنگ بایستی جریان قوی را از خود عبور دهد; اگر اینگونه نباشد، ممکن است شلنگ مسدود باشد; برای اطمینان یافتن از این موضوع، انتهای شلنگ را از شیر جدا کنید، آن را به یک شلنگ سرکج بیرون پیچ کنید، و دوباره تلاش کنید; اگر جریان هنوز مسدود باشد، شلنگ را پاک یا تعویض کنید;

۵- اگر این اقدامات مثمرثمر نبودند، با یک تعمیرکار ماشین لباسشویی جهت تعمیر ماشین لباسشویی تماس بگیرید;

ماشین لباسشویینشتی های ماشین لباسشویی در تعمیر ماشین لباسشویی

نشتی آب از یک ماشین لباسشویی معمولاً از اتصالات و شلنگ ها ناشی می شود; اطمینان یابید که آبی که نشت می کند آب تخلیه شده از لوله پشت لباسشویی نباشد; برای جلوگیری از خسارت ناشی از طغیان آب، که معمولاً زمانی رخ می دهد که شلنگ های آب پاره شوند، اطمینان یابید که از شلنگ های از جنس فولاد ضد زنگ و شیرهای قطع کننده اهرمی استفاده شود، همانطور که در سمت راست نشان داده شده است; با این کار، شما به سادگی می توانید اهرم ها را برای آب سرد و گرم بین شستشوی روزانه قطع بکنید;

اتصالات را بررسی کنید، جاییکه شلنگ ها به شیر آب و به پشت ماشین لباسشویی متصل شده‌اند; همچنین به دنبال شلنگ های پاره و دارای نشتی بگردید; اتصالات یا گیره‌های شلنگ را در صورت لزوم محکم کنید، یا تمام شلنگ ها را تعویض کنید; اطمینان یابید که پیش از خارج کردن شلنگ ها آب را ببندید و پس از جدا کردن آنها، آب داخل آنها را به داخل یک سطح بریزید;

مطالب مرتبط