ماشین ظرفشویی شما آبکشی نمی کند؟

در تعمیر ماشین ظرفشویی در این حالت، پس از یک چرخه، یک استخر از آب تمیز که درون حمام باقی می ماند طبیعی است; مقدار بیش از حد آب نشان دهنده کارکرد نادرست پمپ، مسدود شدن شلنگ تخلیه یا خطوط مسدود شده محفظه آبکشی است.
اگر کثیفی از شکاف هوا فوران کند، مسدود شدن یا خرابی خط تخلیه چک بکنید; اگر شما اخیراً یک فع زباله را نصب کرده اید; اطمینان یابید که در حین اتصال توپی ماشین ظرفشویی نصب باشد؛ دستورالعمل های دفع کننده خود را مشاهده بکنید.

۱٫ پوشش را از شکاف هوا  واقع در بالای سینک بردارید; معمولاً یک استوانه گنبدی شکل کوتاه که در پشت سینک قرار دارد; از با استفاده از یک سیم سخت آن را تمیز کنید; همچنین کل طول شلنگ تخلیه را به ویژه در ناحیه اتصال آن به دفع کننده یا خط تخلیه برای مشاهده انسداد یا گرفتگی برسی کنید.

۲٫ زمانی که ظرفشویی سرد است، برق آن را قطع کنید; و در صورتی که ماشین ظرفشویی شما اجازه چنین کاری می دهد، صافی واقع در زیر بازوی پاشش در پایه کابینت را بردارید; پیچ درپوش را بردارید، بازوی پاششی را بردارید،;هر گیره که صافی را نگه می دارد را بردارید و صافی را بیرون بیارید; با مسواک آن را تمیز کنید و سپس آن را تعویض کنید.

۳٫ ببینید که آیا توری سینک یا خط شلنگ تخلیه مسدود است یا خیر; اگر سینک مسدود شده باشد، شما بایستی به دنبال مسدود شدن تخلیه باشید; اگر مشکل این باشد، تعمیر سینک و تخلیه را مشاهده بفرمایید.

۴٫  اگر هنوز ماشین ظرفشویی شما به درستی کار نمی کند، شلنگ تخلیه ممکن است مسدود باشد; یا شیر تخلیه ممکن است نیازمند تعویض باشد; شما می توانید شلنگ تخلیه را بررسی کنید که مسدود نباشد، اما معمولاً برای انجام اینکار شما مجبور هستید ماشین ظرفشویی را جابجا کنید; تا به شلنگ دسترسی یابید، شانگ را در هر دو انتها جدا بکنید; و آن را با شلنگ باغچه یا شیر آب شستشو دهید، یا آن را با یک شلنگ جدید تعویض کنید; کیت های تعمیر شلنگ ماشین ظرفشویی را مشاهده بکنید.

ماشین ظرفشوییتعمیر ماشین ظرفشویی در حالت نشتی آب

اگر شما نشتی آب در اطراف پایه ماشین ظرفشویی خود دارید، ممکن است شما از ماده شوینده ای استفاده کنید; که بیش از اندازه کف می کند. از مقدار ماده شوینده که استفاده می کنید کم کنید و ببینید آیا تفاوتی ایجاد شد یا خیر.
بارگذاری نامناسب ظرف ها می تواند منجر شود تا آب از دریچه خروجی خارج شود; نشت آب از خود درب معمولاً ناشی از واشر درب معیوب یا تنظیم نادرست محکم بودن درب است;
همچنین اطمینان یابید که ماشین ظرفشویی هنوز تراز است; شما می توانید پایه های جلویی را بالا و پایین ببرید، و واحد های بسیاری در پشت خود ترازکننده هایی را دارند;

آب زیر ماشین ظرفشویی ممکن است از شلنگ سوراخ شده یا اتصالات شل شلنگ سرچشمه بگیرد. پانل پایین جلو را بردارید و شلنگ ها را بررسی کنید. عایق پمپ نیز می تواند معیوب شده باشد، تعویض این عایق بعهده تعمیرکار است.
یک ماشین ظرفشویی قدیمی ممکن است زیر آن پوسیده شود، اما این اتفاق خیلی متداول نیست. هر چند که، اگر این مشکل ماشین ظرفشویی شما باشد، مطمئناً الان زمان صرف هزینه برای تعمیر ماشین ظرفشویی جدید است.

مطالب مرتبط