آیا لوله های رادیاتور یخچال و فریزر نشتی دارد؟

حتما تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که چگونه محفظه داخلی یخچال سرد می شود; در داخل لوله های رادیاتور گاز سرماساز جریان دارد که زمانی که این گاز داخل لوله های حرکت می کند، گرمای داخل یخچال و فریزر را گرفته و سرمای خود را جایگزین آن می کند; در این صورت کم کم دمای یخچال خنک می شود; اما به هر حال این گاز سرماساز روزی تمام می شود; و شما باید اقدام به شارژ نمودن گاز یخچال کنید; اما قبل از این ار باید مطمئن شوید که آیا لوله های رادیاتور یخچال و فریزر نشتی دارد یا خیر; چون اگر این لوله ها سوراخ بوده و نشتی داشته باشد; در این صورت دلیل زود تمام شدن گاز سرماساز همین مسئله بوده است; لذا شما باید قبل از این که اقدام به شارژ کردن و گازگیری یخچال و فریزر نمایید مطمئن شوید که آیا لوله های رادیاتور سالم هستند یا خیر;

یخچال و فریزرروش های تست نشتی لوله های رادیاتور یخچال و فریزر:

۱- استفاده از کف صابون

بهترین و راحت ترین روش برای پیدا کردن نشتی لوله های یخچال و فریزر استفاده از کف صابون است; این روش را شما می توانید در منزل و بدون نیاز به تعمیرکار هم انجام دهید; برای این منظور ابتدا کف صابون به مقدار غلیظ و فراوان درست کنید; سپس لوله های ریداتور را با کف بپوشانید در صورتی که حباب تشکیل شد به این معناست که لوله ها نشتی دارد; توجه داشته باشید که برای بررسی دقیق تر بهتر است که در چند مرحله این کار را انجام دهید; به این معنا که ابتدا رادیتور را به صورت ذهنی به چند قسمت تقسیم کرده و پس از تست هر قسمت به سراغ قسمت بعدی بروید;

۲- استفاده از نشت یاب الکترونیکی

همان گونه که می دانید عمده گازی که در یخچال و فریزر استفاده می شود فریون نام دارد; حال دستگاه های نشت یاب الکترونیکی دارای سنسورهایی هستند که به فریون حساس است; زمانی که دستگاه را روشن کرده و به قسمت رادیاتور نزدیک می کنید; اگر فریون از لوله ها خارج شده و در محیط وجود داشته باشد; در این صورت صدایی بوق دستگاه بسیار زیاد می شود; توجه داشته باشید که دستگاه نشت یاب به صورت عادی بوق ضعیف دارد ولی وقتی سنسور دستگاه فریون را حس کند صدای بوق بلندتر می شود; شما از روی شدت صدای بوق می توانید به میزان فریون موجود در محیط و در نتیجه میزان نشتی لوله ها پی ببرید;

۳- استفاده از مشعل هالید

دستگاه مشعل هالید دارای یک لوله مکنده است; که هوا را به داخل کشیده و دارای قسمتی است که شعله گاز تولید می شود; در این شعله گاز پروپان وجود دارد; پرپوپان به فریون حساس است; زمانی که قصد دارند تست نشتی لوله های رادیاتور یخچال و فریز را انجام دهند ابتدا دستگاه را فعال کرده و شعله روشن می شود; این شعله به لوله های رادیاتور نزدیک می شود; و در این حین لوله مکنده در حال مکش هواست حال اگر در این هوا فریون وجود داشته باشد; رنگ شعله سبز شده و در غیر این صورت آبی می شود;

مطالب مرتبط