عیب یابی ماشین ظرفشویی(قسمت دوم)

با توجه به این که در سال های اخیر استفاده از ماشین ظرفشویی در بین خانواده ها افزایش یافته است لذا لازم است که شما از عیب های احتمالی درا ین وسیله آگاهی داشته باشید تا در صورت رخ دادن مشکل بتوانید خودتان آن رارفع نموده و یا این که به تعمیرکار مراجعه کنید. با توجه به اهمیت این موضع در قسمت دوم مقاله عیب یابی ماشین ظرفشویی به بررسی این مسئله خواهی پرداخت.

 

عدم تخلیه آب از ماشین ظرفشویی

۱-ممکن است فیلتر ظرفشویی پر شده باشد.

۲-شلنگ تخلیه را کنترل کنید که ارتفاع آن مناسب بوده و تاخوردگی نداشته باشد.

۳- پمپ تخلیه آب را بررسی کنید و مطمئن شوید که سالم است.

۴-در صورتی که هیچ کدام از این مشکلات وجود نداشت ممکن است لوله های فاضلاب خانه دچار عیب شده باشد.

ماشین ظرفشوییعدم آبگیری ماشین ظرفشویی در زمان روشن شدن

۱-مطمئن شوید که شیرهای آب باز است.

۲-این احتمال وجود دارد که فشار آب کم باشد.

۳-شلنگ های ورردی آب را بررسی کنید که مسدود نشده باشند.

۴-کنترل کنید که درب دستگاه به صورت کامل بسته شده باشد در غیر این صورت دستگاه به صورت اتومات اجازه آبگیری نمی دهد.

۵-مطمئن شوید که شیر الکتریکی ظرفشویی سالم است.

 

روشن نشدن ماشین ظرفشویی

۱-پریز برق، دو شاخه ظرفشویی، محافظ دستگاه و همچنین برق خانه را بررسی کنید که مشکلی نداشته باشند.

۲-اگر همه موارد فوق سالم بود مشکل را با تعمیرکار ظرفشویی در میان بگذارید.

 

صدای زیاد و غیر عادی از ماشین ظرفشویی

۱-اگر این صدا در زمان آبگیری ظرفشویی و یا پاشیدن آب باشد در این صورت کاملا طبیعی است.

۲-مطمئن شوید که چیدمان ظروف درست انجام شده است.

۳-تراز نبودن محل قرار گیری ماشین ظرفشویی منجر به ایجاد صدای زیاد از دستگاه خواهد شد.

 

تولید کف زیاد در ماشین ظرفشویی و خروج آن از درب ماشین

۱-ممکن است حجم پودر مورد استفاده زیاد باشد.

۲-استفاده از پودر ظرفشویی نامناسب نیز همین مشکل را ایجاد خواهد کرد.

 

استفاده بیش از حد از نمک توسط ماشین ظرفشویی

۱-ممکن است در تنظیم نمک مورد استفاده متناسب با برنامه شست و شو اشتباه کرده باشید.

۲-در صورتی که شیر برقی کنترل کننده خروج نمک خراب شده باشد همین اتفاق خواهد افتاد.

 

نشت آب از ماشین ظرفشویی

۱-شلنگ های ورودی و خروجی آب را کنترل کنید که نشتی نداشته و یا سوراخ نباشد.

۲-ممکن است پمپ تخلیه خراب شده باشد و نیاز به تعویض دارد.

۳-تراز نبودن دستگاه نیز این مشکل را منجر می شود. لذا مطمئن شوید که دستگاه در جای مناسب قرار دارد.

 

فعال بودن ماشین ظرفشویی به صورت پیوسته و بدون توقف

۱-ممکن است که پمپ تخلیه خراب شده باشد.

۲-قطعه تایمر که مربوط به تعیین زمان تخلیه است مشکل پیدا کرده است.

۳-این احتمال وجود دارد که شناور بر سر راه پمپ تخلیه گیر کرده باشد و در نتیجه راه تخلیه را مسدود کرده باشد.

مطالب مرتبط