علت ورود جریان برق به بدنه ماشین لباسشویی چیست

در استفاده از وسایل برقی همواره باید احتیاط کرد چرا که احتمال برق گرفتگی وجود دارد ولی این مسئله در مورد وسایل برقی که هم با جریان برق و هم با آب کار می کنند اهمیت بیشتری خواهد داشت چرا که آب و برق دشمن یکدیگر بوده و این برق گرفتگی قطعا کشنده خواهد بود. برای مثال ماشین لباسشویی در زمان کار همزمان با برق و آب کار می کند لذا همیشه باید از سالم بودن ماشین لباسشویی مطمئن شوید چرا که در غیر این صورت همین وسیله مفید می تواند جان انسان را تهدید کند. آیا تا به حال با این مشکل روبرو شده اید که وقتی به بدنه ماشین لباسشویی دست می زنید احساس برق گرفتگی به شما دست بدهد؟ این مسئله زمانی رخ خواهد داد که جریان برق به بدنه ماشین لباسشویی وارد شده و هر لحظه می تواند خطر ساز باشد.

 با توجه به حیاتی بودن این مسئله; کارشناسان ما در شرکت فراز پشتیبان به منظور حفظ جان مشتریان و مردم عزیزی این مقاله را تدوین کرده اند; تا در صورت بروز چنین مشکلی علت آن را به راحتی یافته و برای رفع آن اقدام نمایید.

دلایل برق دار بودن بدنه ماشین لباسشویی:

قبل از این که هر یک از موارد زیر را در مورد ماشین لباسشویی خود کنترل نمایید; حتما دو شاخه برق را از پریز جدا  کرده; و سپس وارد عمل شوید:

بدنه ماشین لباسشویی۱- همان گونه که می دانید ممکن است ماشین لباسشویی دچار نشتی آب شود; و این نشتی می تواند منجر به قاطی شدن جریان آب و برق شده; و در نتیجه برق وارد بدنه ماشین لباسشویی شود; لذا مطمئن شوید که هیچ یک از قسمت های ماشین لباسشویی نشتی ندارد.

۲- سیم کشی ماشین لباسشویی از نوع گراند است; به این معنا که باید به لوله فاضلاب و یا ستون آهنی خونه وصل شود; اگر سیم گرانه به لوله آب وصل شود در این صورت خطر ورود برق به بدنه ماشین لباسشویی وجود خواهد داشت.

۳- اتصالات ماشین لباسشویی را بررسی کنید; سیم هایی که خراب شده، یا روکش آن ها از بین رفته باشد; و یا حتی سوختگی خفیف در سیم کشی می تواند دلیل دیگری بر ورود جریان برق به ماشین لباسشویی باشد.

۴- حتما سلامت پریز برق و همچنین دو شاخه برق ماشین لباسشویی را کنترل کنید; ممکن است که یکی از این دو مورد عیب داشته باشد; مثلا بوی سوختگی از پریز و دو شاخه نشانه ای از خراب بودن آن است; توجه داشته باشید که حتی زنگ زدگی دو شاخه ماشین لباسشویی می تواند عاملی بر ورود جریان برق به بدنه ماشین لباسشویی شود; سلامت پریز برق را با فازمتر کنترل کنید.

۵- عامل دیگری که منجر به ورود جریان برق به ماشین لباسشویی می شود نیم سوز بودن موتور ماشین لباسشویی و یا اتصال آن به بدنه است; که گاها در اثر خرابی موتور می تواند جریان برق را وارد بدنه ماشین لباسشویی کند.

توجه داشته باشید که پس از کنترل کردن همه موارد و اتصال مجدد ماشین لباسشویی به برق به هیچ عنوان به بدنه دست نزنید; بلکه به کمک فازمتر بررسی کنید; که آیا همچنان جریان برق در بدنه ماشین لباسشویی وجود دارد یا خیر; زیرا ممکن است مشکل رفع نشده باشد.

مطالب مرتبط