راهنمای نوع و ظرفیت ماشین لباسشویی

ظرفیت ماشین لباسشویی

اگر خانواده بزرگ و با لباس های زیاد برای شستشو دارید، ظرفیت ماشین لباسشویی شما نکته مهمی است که باید مد نظر قرار داده شود; این نکته را در نظر بگیرید که یک ماشین لباسشویی  ۵ فوت مکعبی می تواند ۲۵ پوند یا بیشتر را در هر بار بشویید; ممکن است شما به طور معمول، به این اندازه از ظرفیت برای ماشین لباسشویی نیاز نداشته باشید; ولی حتما وقتی بخواهید حجم زیادی از لباس را راحت تر بشویید، بسیار مفید خواهد بود; یک لباسشویی ۳ تا ۴ فوت مکعبی به طور متوسط قابلیت شستشوی ۱۴ تا ۱۸ پوند را دارد; شیوه درست آن است که ظرفیت لباسشویی را با ظرفیت خشککن تطابق دهید.

ظرفیت ماشین لباسشوییدرب از بالا یا درب از جلو؟

شاید مهمترین تصمیم انتخاب لباسشویی با درب از بال یا درب از جلو است; و اگر لباسشویی با درب از بالا را انتخاب کنید، باید بین یک ماشین با بازدهی بالا یا لباسشویی قدیمی تر با محور گردان انتخابتان را انجام دهید; لباسشویی های بازدهی بالا در مقایسه با لباسشویی های قدیمی، آب و انرژی خیلی کمتری را استفاده می کنند; بیشترشان چون آب خیلی کمی استفاده می کنند، به شوینده های خاصی هم نیاز دارند.

خرید یک ماشین لباسشویی جدید مثل یک سرمایه گذاری بلند مدت مهم است; یک لباسشویی جدید از یک تا ۴۰ میلیون یا بیشتر هزینه دارد;  اگر انتخابی آگاهانه داشته باشید، نیازهای خانواده شما را برای ده سال یا بیشتر تامین می کند; یک ماشین لباسشویی مناسب، قابل اطمینان است, بازدهی مناسب در مصرف انرژی و آب دارد، به طور موثری شستشوی تمام انواع لباس ها را انجام می دهد; و بدون مراقبت خاصی کار خود را انجام می دهد.

مطالب مرتبط