درزگیر درب یا روکش ها در تعمیر ماشین لباسشویی

در تعمیر ماشین لباسشویی نشتی در ناحیه درب در ماشین های لباسشویی‌هایی که درب آنها از جلو است نشان دهنده پارگی در روکش ها ( یا درزگیر درب) است که مانع ورود آب به روکش خارجی و نشت آب از آنجا می شود; هر چیز تیزی که از جیب لباس های شما بیرون افتاده باشد می تواند روکش ها را پاره کرده باشد، یا این روکش ها ممکن است بخاطر کهنگی و سایش ترک برداشته باشند; از یک چراغ قوه استفاده کنید و با هوشیاری به دنبال اشیای تیزی بگردید که در روکش ها گیر کرده اند; یا به دنبال پاره گی ایجاد شده توسط آنها بگردید. اگر نیازمند تعویض روکش های پاره شده هستید; ماشین لباسشویی را از برق بکشید; در صورت لزوم پانل جلویی و درب را جدا بکنید و روکش جدید را نصب کنید.

سوئیچ تنظیم آب یا سوئیچ فشار و لوله گنبدی شکل هوا در تعمیر ماشین لباسشویی

برخی اوقات معیوب شدن دستگاههای استفاده شده برای اندازه گیری سطح آب می تواند علت پر شدن بیش از اندازه داخل لباسشویی در چرخه پر کردن باشد; سطح آب چگونه اندازه گیری می شود; یک لوله گنبدی شکل از هوا یا شلنگ قلاب شده به لوله وجود دارد; فشار آب در محفظه در حال پرشدن هوای داخل این لوله را فشرده می کند; زمانی که این لوله به اندازه کافی پر شد; هوای داخل لوله، دیافراگم موجود در سوئیچ تنظیم آب را فشار می دهد; و سوئیچ تنظیم آب سپس ورودی را قطع می کند، و جریان آب را متوقف می کند; نشتی یا محدودیت در لوله منجر به برهم زدن این فرآیند می شود; زیرا فشار داخل لوله هیچگاه به اندازه کافی قوی نمی شود تا دیافراگم سوئیچ را فشار دهد; معیوب شدن خود سوئیچ همچنین می تواند به این معنی باشد که شیر ورودی آب هیچگه خاموش نمی شود.

عیب یابی خود را با کشیدن لباسشویی از برق و یافتن لوله گنبدی شکل هوا شروع بکنید; که بین لوله و عقربه انتخاب سطح آب واقع در پشت پانل کنترل کار می کند; شلنگ را خارج کنید و آن را زیر آب بگذارید، یک انتهای آن را مسدود کنید; و در انتهای دیگر آن بدمید تا به دنبال حباب های هوا بگردید. آیا لوله با چیزی مسدود شده است؟ با چراغ قوه داخل آن را بررسی کنید یا با فشار دادن آن به دنبال انسداد باشید. به دنبال ترک خوردگی یا پارگی باشید; زمانی که شلنگ گنبدی هوا مشکلی نداشت، سوئیچ تنظیم آب را بررسی کنید. اگر ماشین لباسشویی شما یک ماشین لباسشویی کنترل شده به صورت الکترونیکی است، سوئیچ تنظیم آب ماشین لباسشویی شما ممکن است در زیر لوله و در مجاورت پمپ قرار داشته باشد.

ماشین لباسشویینگه دارنده درب در تعمیر ماشین لباسشویی

اگر درب بارگذاری ماشین لباسشویی شما در جلو قرار دارد، نگه دارنده درب برای بسته نگه داشتن درب و نگه داشتن آب داخل آن و نیز برای جلوگیری از باز شدن درب در حین کار کردن ضروری است. اما برخی اوقات ممکن است درب قفل شود حتی وقتی که به صورت کامل در برابر نشتی عایق بندی شده باشد، چنین نگه دارنده درب ممکن است پاره یا دارای تاب باشند. بنابراین نگه دارنده موجود بر روی درب را بررسی کنید و در صورت خم شدگی یا پارگی آن را تعویض کنید.

عایق لوله یا عایق روکش در تعمیر ماشین لباسشویی

آیا ماشین لباسشویی شما در حین چرخه پر کردن یا در زمان تلاطم نشتی دارد؟ در نقطه ورودی شفت انتقال ( یا شفت سبد) به درون لوله ماشین ظرفشویی یک عایق لوله است تا از نشتی جلوگیری کند و نیز از وارد آمدن صدمه به یاتاقان لوله اصلی جلوگیری کند. شما با مشاهده این ناحیه در طی یک چرخه پر شدن واقعی می توانید بررسی کنید که آیا عایق نیاز به تعویض دارد یا خیر. پانل جلویی را بردارید، یا در ماشین لباسشویی با درب جلو، پانل پشتی را بردارید. سپس، بدون تماس با ماشین لباسشویی، جاییکه شفت انتقال به داخل لوله می آید و سوراخ های موجود در محفظه یاتاقان پشتی را مشاهده بکنید. اگر نشتی آب وجود داشت، در انتهای چرخه ماشین لباسشویی را برق بکشید، لوله ها را باز و از ماشین لباسشویی جدا کنید و عایق لوله ای را تعویض کنید.

اگر مشکل با هیچ یک از آیتمهای فوق حل نشد،  برای تعمیر ماشین لباسشویی بهترین کار تماس با تعمیرکار است.

مطالب مرتبط