چگونگی تعمیر یخچال در حالتی که یخ نمی‌سازد؟(قسمت اول)

بررسی لوله‌های پر از آب برای تعمیر یخچال

به قالب یخ در یخساز نگاه کنید; اگر یخ ندارد یا بسیار کم است، گام بعدی این است که سیستم را از آب پر کنید; قسمت پرکردن و لوله در عقب یخساز; اگر آنها بیش از حد منجمد شوند، انسداد در لوله را بررسی کنید که می‌تواند از جریان یافتن آب در قسمت پر کردن، به روشی که برای آن درنظرگرفته می‌شود، جلوگیری کند; آیا دریچه ورودی از انسداد تمیز است؟ آیا فشار آب نرمال است؟ به جزء آن خرابی‌ها، مشکل می‌تواند با از برق کشیدن یخچال، برداشتن لوله خروجی که بین دریچه پرکردن و یخساز کار می‌کند; و تمیز کردن یا تعمیر آن لوله حل شود.

تعمیر یخچال

بررسی دریچه ورودی آب برای تعمیر یخچال

برای یخساز، آب از خط منبع اصلی برای محفظه به سمت یخچال حرکت می‌کند; و یک انسداد در دریچه که به آب این اجازه را می‌دهد که وارد یخچال شود همان چیزی باشد که مانع یخ ساختن دستگاه شما می‌شود; بنابراین منبع خانگی به این دریچه را خاموش کنید و لوله ورودی را بردارید; تا بررسی کنید که اگر اندکی آشغال در آشغالگیر آن هست; این می‌تواند منجر به انسداد در آن شود; اگر چنین است، آشغالگیر را تمیز کنید تا به آب این امکان داده شود که به دستگاه یخ برگردد; انسداد لوله ورودی را بررسی کنید، و اطمینان حاصل کنید که دریچه قطع آب دستی تمیز است و داخل آن را نیز تمیز کنید;

اگر لوله پر کردن یخساز بیش از حد منجمد شده‌ است، این امر می‌تواند به این معنا باشد که شما به فشار آب خانگی بیشتری برای حفظ جریان آب در یخساز نیاز دارید; یا می‌تواند به این معنا باشد که کثیفی یا نقصی در دریچه ورودی آب وجود دارد; قبل از اینکه تصمیم بگیرید دریچه آب را تعویض کنید، بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که برق به درستی به آن می‌رسد; برای بررسی عملکرد الکتریکی دریچه ورودی آب، یخچال را از برق بکشید و منبع آب را از آن قطع کنید; چنل عقبی را بردارید و لوله آب را از دستگاه یخ تا دریچه دنبال کنید، تا دریچه ورودی سولنوئید مسئول به کارانداختن جریان آب را پیدا کنید; با یک مولتی متر سولنوئید را بررسی کنید تا تعیین کنید که آیا متصل است یا نه; برقی که وارد این سولنوئید می‌شود کنترل یخساز را ایجاد می‌کند.

بررسی فیلتر یخ و آب برای تعمیر یخچال

می‌بایست یخچال شما از نوعی باشد که آب تصفیه شده را به نوشیدن یا یخ ارائه می‌دهد; این می‌تواند به این معنا باشد که دستگاه یخی که استفاده می‌شود را تهیه نمی‌کند; زیرا فیلتر مسدود شده است; یک فیلتر کثیف مقدار آبی که وارد دستگاه یخ می‌شود را کاهش می‌دهد; بنابراین آن فیلتر را هر دو سال یکبار تعویض کنید، یا حتی زمانیکه آب منطقه شما آب سخت است نیز آن را تعویض کنید;
اگر در هنگام تعمیر یخچال با نکات فوق نتوانستید مشکلات پیش آمده را برطرف نمایید; با سازنده یخچال یا با تعمیرکاران مجرب ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط