چگونگی تعمیر نشتی در یک ماشین ‌ظرفشویی(قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله به بیان چگونگی تعمیر نشتی در یک ماشین ‌ظرفشویی پرداختیم. در این مقاله به ادامه عوامل آن می پردازیم.

پخش کننده‌ها و دهانه‌های فلزی در تعمیر ماشین ظرفشویی

اگر نشتی از ماشین ظرفشویی ما به نظر می‌رسد که از جلوی ماشین نشئت می‌گیرد، قسمت‌هایی را بررسی کنید که در آنها صابون ظرفشویی و یا دستگاه آبکشی را قرار می‌دهید; گاهی اوقات این قطعات به درون پنل ماشین ظرفشویی پیچانده خواهند شد و برای جلوگیری از نشتی یک واشر در پیرامون خود خواهند داشت; سایر ماشین‌های ظرفشویی یک درب لولایی در یک قسمت دارند که در خود پنل نصب می‌شود; این پخش کننده‌ها یک دهانه لاستیکی به منظور اینجاد یک درزگیر ضد آب در پیرامون چفت قفل دارند; در هر صورت، شما می‌توانید واشر یا دهانه را از این قطعه جداکنید; و در صورتیکه شکسته باشد، ساییده شده باشد; یا در غیراینصورت مستعد نشتی به نظر برسد، می‌توانیند آن را تعویض کنید.

بازوهای اسپری کننده در تعمیر ماشین ظرفشویی

اعم از اینکه ماشین ظرفشویی یک بازوی اسپری کننده در پایین داشته باشد یا یک بازوی دوم در وسط یا در بالا داشته باشد; قرار است که آب از بازوی اسپری کننده برروی ظروف اسپری شود; اگر بازوی اسپری کننده از پلاستیک ساخته شده باشد; می‌تواند کج شود یا ترک بردارد; اگر یک بازوی اسپری کننده فلزی باشد، می‌تواند در درزها باز شود یا خمیده شود; برخی از حفره‌ها در هر نوع از بازوی اسپری کننده می‌توانند مسدود شوند; هنگامیکه این خرابی‌ها رخ می‌دهند، بجای اینکه آب فقط به ظرف‌ها اسپری شود به پایین ماشین ظرف‌شویی اسپری می‌شود; و می‌تواند در یک ناحیه‌ی فاقد درزگیری آب نیز اسپری شود; که باعث نشتی می‌شود; بنابراین، بازوهای اسپری کننده را بردارید و بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که آنها صاف هستند و ترک ندارند; حفره‌ها را بررسی کنید و اگر آنها مسدود هستند آنها را تمیز کنید; تمیز کردن آنها می‌تواند کاملا یک کار مشکل باشد، بنابراین تعویض کردن آنها را نیز درنظر داشته باشید.

 تعمیر ماشین ظرفشوییگوی شناور و سوئیچ شناور در تعمیر ماشین ظرفشویی

همانند مخزن توالت، ماشین ظرف‌شویی نیز یک گوی شناور برای حفاظت از بیش از حد پر شدن دارد. هنگامیکه آب در لگن ماشین‌ظرف‌شویی به سطح گرم کننده در پایه‌ی لگن ماشین ظرفشویی می‌رسد، گوی شناور سوئیچ شناور را راه می‌اندازد، که به نوبه‌ی خود دریچه ورودی آب را می‌بندد. بنابراین اگر ماشین‌ظرف‌شویی شما در حال نشتی دادن است، این امر می‌تواند به علت بیش از حد پرشدن به دلیل مشکل در گوی شناور باشد، یا سوئیچ شناور مستقیما زیر گوی شناور باشد.

گیره‌های شلنگ و شلنگ‌ها در تعمیر ماشین ظرفشویی

منبع بالقوه‌ی دیگر نشتی‌های ماشین ظرفشویی زیرساختی است که آب را تخلیه می‌کند و به گردش درمی‌آورد; در پشت صفحه پس زنی قابل جابجایی در پایه‌ی ماشین ظرفشویی، شلنگ‌ها و گیره‌های متصل شده به پمپ را خواهید دید. بررسی کنید با ببینید شلنگ تخلیه و شلنگ به گردش درآده آب مطمئنا سالم، آسیب ندیده، و محکم وصل شده هستند; راه حل مشکل شما می‌تواند به سادگی یک گیره شل یا شکسته باشد.
بعد از بررسی موارد فوق برای تعمیر ماشین ظرفشویی خود و در صورت عدم نتیجه گیری با تعمیرکاران متخصص ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط