چگونگی تعمیر ماشین لباسشویی در حالتی که روشن نمی‌شود(بخش دوم)

دکمه‌های گردان در تعمیر ماشین لباسشویی

 گذشته از تعمیر شرح داده شده در بخشی تحت عنوان “سوئیچ استارت و تایمر” در بالا، مالکین ماشین‌های لباسشویی بارگیری از بالا نیز باید اطمینان حاصل کنند که خود دکمه گردان در تایمر سالم است; آیا این ازطریق محور، روشی که فرض می‌شود، سوئیچ را به کار می‌اندازد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، ماشین لباسشویی را از برق بکشید و محور تایمر را نگاه کنید; دکمه گردان نباید برروی محور لغزش داشته باشد، باید در عوض سوئیچ را به لغزش درآورد; دکمه گردان را به داخل بکشید و بیرون آورید و محور را بررسی کنید; تا اطمینان حاصل کنید که دکمه گردان درگیر است.

بررسی موتور محرک در تعمیر ماشین لباسشویی

موتور محرک موتوری است که می‌چرخد و سبد لباس‌ها را تکام می‌دهد; یک موتور که به جای به راحتی حرکت کردن سروصدا می‌کند و وز وز صدا می‌دهد موتوری است که به طریقی معیوب است; آزمایش زیر را امتحان کنید تا مشکل را کشف کنید; اما احتیاط کنید; شما ماشین را بدون پوشش روشن خواهید کرد; و نمی‌خواهید که دچار شوک شوید یا دست‌تان در قطعات متحرک ماشین گیرد کند; اگر ماشین شما یک مدل بارگیری از بالا است، بطورنرمال موتور در یک جهت برای چرخاندن و تخلیه‌ی سبد می‌چرخد; و برای به هم زدن و مخلوط کردن به جهت دیگر می‌چرخد; تسمه محرک و تسمه پمپ را جدا کنید و بررسی کنید که آیا موتور بدون آنها کار می‌کند یا نه;

یک ماشین لباسشویی محرک مستقیم شما را ملزم خواهد کرد که پمپ و اتصال بین دنده و موتور را به منظور انجام این آزمایش قطع کنید; شما باید دریابید که موتور بدون آن تسمه‌ها سالم است; سعی کنید یکی از آنها را سرجایش برگردانید; و سپس دیگری را، تا بررسی کنید; که آیا مشکل در پمپ است یا در دنده; اما اگر هنگامیکه هر دو تسمه جدا شده‌اند همچنان موتور کار نمی‌کند، نیاز به یک موتور جدید دارید; ماشین‌های لباسشویی بارگیری از بالا فقط از یک تسمه استفاده خواهند کرد یا یک نوع محرک مستقیم خواهند بود; در مدل‌هایی که از یک تسمه استفاده می‌کنند فقط همین تسمه را جدا کنید; تا بررسی کنید که آیا موتور بدون آن کار می‌کند یا نه; اگر کار می‌کند، پس مشکل در موتور نیست; آزمایش بعدی اینگونه است که ماشین را از برق بکشید; و سعی کنید سبد را با دستتان بچرخانید تا مانع به هنگام چرخش آن را بررسی کنید; مانند آشغال‌های گیرکرده بین سبد لباس‌ و لگن بیرونی ماشین ‌لباسشویی.

ماشین لباسشوییبررسی برد کنترل اصلی در تعمیر ماشین لباسشویی

یک ماشین ‌لباسشویی که یک برد کنترل الکترونیکی دارد روشن نخواهد شد; اگر برد کنترل سیگنال‌ها را به و از قفل درب، دریچه پر کردن، موتور محرک، یا موتور تخلیه به درستی ارسال نکند; درحالیکه شما کاملا قادر به تشخیص دادن برد کنترل الکترونیک پیچیده نخواهید بود، مگر اینکه یک تکنسین آموزش دیده باشد; شما می‌توانید یک بررسی بصری انجام دهید تا ببینید آیا آسیب آشکاری وجود دارد یا نه; به دنبال شواهد سوختگی، جرقه الکتریکی، یا سایر پوسیدگی‌ها باشید;

به خاطر داشته باشید که اگر برد کنترل از کارکردن متوقف شود; در قطعاتی که به آن متصل می‌شوند نیز مشکلاتی وجود دارد; بطورکلی، یک برد کنترل الکترونیکی معیوب به کمک تکنسین سرویس‌کار، که تجهیزات بررسی صحیح خواهد داشت; و می‌داند چگونه عملکرد‌های برد کنترل را تست کند، نیاز دارد.

اگر با کنترل موارد فوق مشکل ماشین لباسشویی شما حل نشد برای تعمیر ماشین لباسشویی خود با کارشناسان و متخصصان ما تماس حاصل نمایید.

مطالب مرتبط