چگونگی تعمیر ماشین ظرفشویی در حالتیکه تخلیه نمی‌شود

قطعه‌ی پیستون و مهره در تعمیر ماشین ظرفشویی

مشکل در عملکرد تخلیه ماشین ظرفشویی می‌تواند به دلیل مشکل در دریچه مسدودکننده۱ تخلیه فاضلاب باشد. اگر مدل ماشین‌ظرفشویی‌تان این دریچه را دارد، یک قطعه‌ی پیستون و مهره در پایه‌ی لگن، زیر پوشش فاضلاب، خواهد داشت. ماشین ظرفشویی فقط می‌تواند کل آب را به بیرون پمپاژ کند درصورتیکه پیستون هنگامیکه تمام مدت پایین است یک درزگیر آب بندی شده را تشکیل دهد. چهار پیچ محفظ فاضلاب را بردارید و عملکرد پیستون و همچنین درزگیر هنگامیکه پیستون پایین است را بررسی کنید. قطعه‌ی پیستون و مهره باید یک واشر۲ برروی برجستگی۳‌اش داشته باشد، که اگر ساییده شده باشد، ترک خورده باشد، یا محکم بسته نشده باشد می‌تواند تعویض شود.

ماشین ظرفشوییپمپ و موتور تخلیه در تعمیر ماشین ظرفشویی

سه نوع پمپ استفاده شده توسط ماشین‌های ظرفشویی برای تخلیه‌ی آب به بیرون از ماشین ظرفشویی وجود دارند. متداولترین نوع یک تک پمپ است، که توسط یک موتور کار می‌کند. این یک قسمت برای به حرکت درآوردن آب در اطراف با یک محرک۴ و قسمت دیگر برای تخلیه‌ دارد که محرک خودش را دارد. اگر این نوع پمپ ماشین‌ظرفشویی را دارد، ابتدا محرک تخلیه را بررسی کنید. پمپ انبوهی از اجزاء است، که برای دسترسی به محرک نیاز دارید آن را باز کنید. چارچوب ظرف پایینی، بازوی اسپری کننده زیر آن، پوشش پمپ و قطعات فیلتر را بیرون بکشید. بررسی کنید که آیا محرک تخلیه آسیب دیده است یا ساییده شده است، و اگر اینگونه است آن را با یک قطعه جدید تعویض کنید. اطمینان حاصل کنید که محرک می‌تواند آزادانه حرکت کند. ساطور غذا را با دقت بچرخانید تا عملکرد آن را بررسی کنید;

قطعات بزرگ غذا نباید قادر به عبور از آن باشند. اطمینان حاصل کنید که موتور در جهت راست حرکت می‌کند. اگر به هیچ وجه کار نمی‌کند، از یک مولتی متر استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که در پایانه‌ها برق وجود دارد. اگر هیچ برقی ندارد، مطمئن شوید که درب سوئیچ می‌شود، و کنترل الکتریکی/ تایمر به آن مدار ارسال می‌شوند. اگر در واقع مقدار صحیحی برق در پایانه‌های موتور وجود داشته باشد، مطمئن شوید که سیم پیچ‌های موتور باز هستند. اگر موتور در یک صدای وز وز بلند تولید می‌کند، ممکن است موتور گریپاژ کرده باشد یا پیش‌برنده‌ی تخلیه۵ ممکن است گیر کرده باشد. در این مورد، ممکن است به یک موتور یا ترکیب قطعه پمپ/موتور نیاز داشته باشید. اگر ماشین‌ظرفشویی‌تان به جای یک پمپ دو پمپ داشته باشد، پمپ تخلیه را بررسی کنید تا ببینید آیا چیزی ورودی و خروجی آن را مسدود کرده است یا نه.

اطمینان حاصل کنید که، در طول چرخه تخلیه، برق به موتور پمپ تخلیه می‌رسد. محرک را همانطورکه در بالا شرح داده شده است بررسی کنید. اگر محرک صدا می‌دهد، پمپ تخلیه مسدود نیست، و موتور برق دریافت می‌کند، پایانه‌ها و سیم‌پیچ‌ها را همانطورکه در بالا شرح داده شده بررسی کنید. تعویض قطعه پمپ و موتور ممکن است گام بعدی باشد. برای آن دسته از ماشین‌های ظرفشویی که ازطریق پمپ اصلی با استفاده از یک سولنوئید تخلیه و یک باله یا شیر منحرف کننده۶  تخلیه می‌شوند، بررسی کنید که سولنوئید برق داشته باشد، و متصل باشد. به دنبال انسدادها در ورودی و خروجی پمپ تخلیه بگردید. شیر یا باله منحرف کننده باید اتصال موثر داشته باشد و باید آزادانه حرکت کند.

بعد از بررسی موارد فوق برای تعمیر ماشین ظرفشویی خود و در صورت عدم نتیجه گیری با تعمیرکاران متخصص ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط