انواع لباسشویی را بشناسید

ماشین لباسشویی های درب از بالا با محور گردنده

این نوع ماشین لباسشویی از نوع قدیمی است. اگرچه آنها خیلی ارزان اند. ولی آب زیادی مصرف می کنند، سر و صدا دارند و می توانند به  لباس ها آسیب برسانند. همچنین برای گرم کردن آب، انرژی زیادی را مصرف می کنند و چون با سرعت ماشین های لباسشویی بازدهی بالا نمی چرخند، آب زیادی در لباس ها باقی می گذارند و در نتیجه انرژی بیشتری هم برای خشک کردن صرف می کنند .

تعمیر لباسشوییماشین لباسشویی های بازدهی بالای درب از بالا

از ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ . دلار قیمت دارند چون محور گردان بزرگی در وسط محفظه شستشوی آن ها وجود ندارد، ظرفیت بیشتری دارند و به لباس ها . آسیب نمی زنند چون با سرعت بیشتری می گردند، آب بیشتری از لباس بیرون می کشند، و در مصرف انرژی برای خشک کردن صرفه جویی می شود به این نکته هم دقت کنید که این سرعت بالای چرخش می تواند سبب پیچش لباس ها به هم شود.

چهار مدل لباسشویی برتر درب از بالا برای سال ۲۰۱۷  به شرح زیر است :

  1. LG WT5680HVA ( حدود ۱۰۸۰ دلار)
  2. Samsung WA45K7600AW ( حدود ۵۰۰ دلار)
  3. Samsung WA45K7600AW ( حدود ۱۲۰۰ دلار)
  4. Samsung WA52J8060AW ( حدود ۹۵۰ دلار)

ماشین لباسشویی های درب از جلو با بازدهی بالا

بهترین عملکرد را دارند ولی قیمت بالایی هم دارند، که حداقل از ۷۰۰ دلار شروع می شود و تا ۱۶۰۰ دلار می رسد. این لباسشویی ها یک سوم تا نصف مقدار آبی که یک لباسشویی درب از بالا با محور گردان استفاده می کند را مصرف می کنند. و خیلی سریعتر می گردند و لباس ها سریعتر خشک می شوند. بیشتر این نوع ماشین ها با کیت های رویی ارائه می شوند تا شما بتوانید خشککنی را هم روی آن ها قرار دهید . نکته منفی این ماشین ها آن است که چرخه شستشوی طولنی دارند و مخصوصا اگر بار به طور غیریکنواخت روی غلطک قرار گیرد، لرزش بالایی دارند .

چهار مدل لباسشویی برتر درب از جلو برای سال ۲۰۱۷  به شرح زیر است :

  1. Maxima MHW8200FW ( حدود ۱۱۵۰ دلار)
  2. Maxima MHW5500FW  ( حدود ۹۵۰ دلار)
  3. Maxima MHW8150EW ( حدود ۱۳۵۰ دلار)
  4. LG WM3370HWA ( حدود ۸۰۰ دلار)
مطالب مرتبط