اندازه و جای مناسب ماشین لباسشویی

بیشتر فضاهای مربوط به لباسشویی در خانه ها به گونه ای ساخته شده اند تا ماشین لباسشویی ها و خشککن های استاندارد ساید بای ساید با عرض ۲۷ اینچ  را در خود جای دهند; اما ظرفیت لباسشویی ها و خشککن ها دیگر جوابگو زندگی امروزی نیست; و بنابراین ماشین های لباسشویی بزرگتر شده اند; بعضی از لباسشویی های و خشککن های جدیدتر با ظرفیت بیشتر ۲۹ تا ۳۰ اینچ عرض دارند;

قبل از اینکه یکی از این ها را انتخاب کنید، مطمئن شوید که جای مناسبی دارید; هم از نظر جایی که باید آن را قرار دهید; و هم دربی که باید ماشین را از آن رد کنید; عرض، ارتفاع و عمق جایی که باید لباسشویی جدید را قرار دهید اندازه بگیرید; و درب ورودی همیشه امکان باز کردن لولی درب برای ایجاد فضایی بیشتر وجود دارد را نیز اندازه بگیرید; در قسمتی که باید ماشین لباسشویی را قرار دهید، یک اینچ فاصله بیشتر را در نظر بگیرید; تا بین لباسشویی و خشککن و دیگر وسایل برقی اطراف آن ها فضایی کافی برای گردش هوا باشد .

ماشین لباسشوییهمچنین فضای پشت و جلوی ماشین ها را نیز در نظر بگیرید; باید حدودا ۶ اینچ را پشت لباسشویی برای لوله کشی و اتصال برقی آن و یک هواکش برای خشککن در نظر بگیرید; اگر درب لباسشویی یا خشککن شما از جلو باز می شود، باید فضایی در جلوی آن برای دسترسی به ماشین و باز کردن درب آن هم در نظر بگیرید.

اگر خانه شما فضای کمی دارد، می توانید از لباسشویی خشککن های روی هم استفاده کنید; که در اندازه های کامل و اندازه های آپارتمانی ساخته می شوند; در واقع اکثر لباسشویی ها همراه خود یک کیت رویی Kits Stacking  دارند; که با آن می توانید یک ماشین خشککن را هم روی لباسشویی قرار دهید;  اگر قرار است لباسشویی تان را نزدیک اتاق خواب یا پذیرایی قرار دهید، سر و صدا و یا لرزه ای را که ایجاد می کنند هم در نظر بگیرید.

مطالب مرتبط